Publicerad 2022-08-30

Östersund är norra Sveriges mest robusta kommun

I en mätning som görs av analys- och teknikföretaget WSP över kommuners robusthet att stå emot olika typer av kriser, hamnar Östersund i topp bland norra Sveriges kommuner.

De högaktuella frågorna som rankas i detta index berör hur väl Sveriges 290 kommuner är förberedda att stå emot kriser inom klimat, infrastruktur och förändrat omvärldsläge. Det mäter dels robusthet, som handlar om väl rustade kommunerna är, och dels resiliens som handlar om anpassningsförmåga till nya förutsättningar.

Sammanställning av många variabler

Mätningen ställer samman en rad variabler som handlar om saker som kan kopplas till robusthet och resiliens, allt ifrån utbildningsnivå hos befolkningen, betygsgenomsnitt i årskurs 9, hur mångfacetterat näringslivet är och hållbarhetsarbete.

Utöver de faktorer som viktas i indexet har Östersunds kommun arbetat målinriktat med att stärka robustheten på flera områden. Inte minst under pandemin har Östersund visar på en flexibilitet och anpassningsförmåga till nya förutsättningar. Ett bra exempel är digitalisering i och med övergången till distansarbete. I och med det försämrade omvärldsläget har kommunen även påbörjat ett arbete med kontinuitetshantering som konkret innebär att verksamheterna gör sig mindre sårbara gentemot brister eller avbrott i leverans av viktiga varor och tjänster från externa leverantörer.

Delad tredje plats i kommungrupp

– Kommunen har även snabbt kunnat ställa om och har arbetat aktivt för att kunna ta emot de flyktingar som kommer hit från Ukraina. Kommunfullmäktige beslutade 2021 om en riktlinje för klimatanpassning. Ett av ställningstagandena är Ett robust samhälle. I och med detta har bland annat en skyfallskartering tagits fram som används i samhällsplanering och byggnation vilket redan har resulterat i krav på byggprojekt, säger Oskar Kirkbakk, säkerhetschef.

I kommungruppen Större städer, som Östersund tillhör, med alla kommuner i landet mellan 40 000 – 200 000 invånare som inte har pendlingsavstånd till en större stad, placerar sig Östersund på en delad tredje plats.

– Att kunna stå emot olika former av kriser blir allt viktigare i samhället. Allt ifrån att som medborgare klara ett strömavbrott till att kommunen ska vara förberedd på översvämningar etc. Östersunds kommun har medvetet satsat på att vara robust och att få ett så tydligt kvitto på hur väl vi lyckats hittills känns väldigt bra, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Här kan du läsa mer om WSP:s rapport Regionernas kamp.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-08-30