Publicerad 2022-09-02

Konkurrensverket avslutar granskning av kommunens utbetalning till evenemanget Folk och Fest

Våren 2022 inledde Konkurrensverket en granskning av kommunens utbetalning till Destination Östersund för evenemanget Folk och fest. Efter en inledande granskning väljer Konkurrensverket nu att avskriva ärendet.

Konkurrensverket bedömer att en granskning inte skulle ge någon allmänpreventiv verkan eller särskild vägledning för andra myndigheter i liknande frågor. Det finns därmed inte någon grund att fortsätta utredningen.

– Vi har haft dialog med Konkurrensverket och försett dem med handlingar i ärendet. De har granskat dessa och beslutade därefter att avskriva ärendet utifrån deras prioriterings­grunder, berättar Fredric Kilander, chef för Område Näringsliv och Tillväxt vid Östersunds kommun.

1 247 000 kronor utbetalda till Destination Östersund

Östersunds kommun betalade ut totalt 1 247 000 kronor som bidrag till Destination Östersunds evenemang Folk och Fest. Evenemanget pågick i en vecka i samband med världscupen i skidskytte, från 27 november till 5 december 2021.

Granskningen skulle utreda om utbetalningen var ett tillåtet bidrag eller om kommunen istället skulle ha upphandlat evenemanget.

Nya rutiner införda och fortsatt internutredning

Även om Konkurrensverket nu väljer att avsluta sin granskning har Östersunds kommun vidtagit åtgärder och fortsätter den redan påbörjade internutredningen. Internutredningen sker med stöd av kommunens jurister.

– Vi vill givetvis veta om vi gjort rätt eller fel, och ha vägledning i kommande utbetalningar. Sedan ärendet uppmärksammades har vi stärkt våra rutiner kring bidrag. Idag diskuterar vi på ett bättre sätt huruvida det är ett bidrag eller tjänst jämfört med tidigare, säger Fredric Kilander.

Internutredningen ska vara färdig under hösten.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-02