Publicerad 2022-09-13

Vad vill ni utveckla hos er?
– Sök byapeng!

Byapeng är ett bidrag som finns för att stötta de ideella krafterna och främja demokratiska aktiviteter och utvecklingsprojekt i byar i kommunen.

Människor lägger sina händer tillsammans.

Runt om på landsbygden finns ett enormt engagemang och en stor del av det som sker, gör det tack vare ideellt arbete. Tanken är att byapengen ska vara ett bidrag som är enkelt att söka och rapportera. Det ska förenkla för de ideella krafterna att komma igång att göra saker som kan leda till förbättrad livskvalité på landsbygden.

Instruktioner för att söka byapeng

Vem kan söka?

Byalag, bygdelag, samhällsföreningar och andra organisationer som i sina stadgar har som uttalad uppgift att verka för bygdens utveckling inom ett avgränsat geografiskt område. De geografiska områden i kommunen som avses är hela kommunen förutom centrala Östersund och Frösön, samt centrala Brunflo.

Stöd ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller välgören­hets­organisa­tioner. Stöd ges inte heller till verksamhet som bedrivs av kommunal regional eller statlig aktör.

Stödbelopp

Föreningen kan söka upp till 25 000 kr. Ansökningar upp till 5 000 kronor går snabbare att handlägga. Ansökningar upp till 25 000 kronor fattar utveck­lings­utskottet beslut om och därför tar det något längre tid att handlägga dessa.

Under hösten 2022 höjer vi beloppsgränsen. Så fram till årsskiftet är det möjligt att söka upp till 50 000 kronor.

Krav på sökande

Föreningens stadgar ska ange att föreningen är öppen för alla. Föreningen ska utse en kontaktperson till kommunen

Finns det några begränsningar i vad man kan söka stöd för?

Man kan inte söka för löpande driftskostnader.

Vad kan man söka för typ av aktiviteter?

Byapengen kan användas till diverse insatser som syftar till:

 • att förbättra levnadsmiljön
 • att främja utveckling
 • att säkra en god servicenivå
 • att säkra bra kommunikationer
 • att säkra god IT- och telekommunikation
 • insatser för att stimulera lokalt näringsliv
 • aktiviteter för att bevara kultur- och naturmiljöer
 • profilering och marknadsföring av den egna bygden

Det kan också handla om initiativ för kulturaktiviteter, musikarrangemang, turist­sats­ningar, samåkning och föreläsningar.

Exempel på utvecklingsarbete kan vara analysarbete, inventeringar, seminarier, kunskaps­utbyte, samverkansaktiviteter, framtagande av informationsmaterial och liknande microprojekt.

Ansökningsdatum

Ansökningar behandlas löpande tills avsatta medel för byapengen är förbrukade.

Sök byapeng

 1. Föreningen ansöker via kommunens e-tjänst: Ansök om byapeng
 2. Föreningen formulerar vilken aktivitet man vill göra och vad man hoppas uppnå för utveckling i bygden genom denna. Specificera vad aktiviteten beräknas kosta och hur stor del av den som täcks av byapengen.
 3. Föreningen bifogar sina stadgar.
 4. Näringslivskontoret ansvarar för beredning, beslut och utbetalning.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-13