Publicerad 2022-09-14

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdag 13 september höll Kommunstyrelsen sammanträde. Här är några av de beslut som togs.

Planförslag för utbyggnad i Lillänge

Östersunds kommun har ansökt om att en detaljplan som medger att det byggs en ny cirkulationsplats för att förbättra infarten till Hagvägen, och för att avlasta cirkulationsplats Odenskog. I samband med detta ska också fastigheterna Betongen 1 och del av Odensala 14:1 planläggas för sällanköpshandel.

Ett planförslag som medger handel med skrymmande varor, centrum och drivmedelsförsäljning, samt ytor för cirkulationsplats och gata, godkänns som underlag för samråd.

Reviderad detaljplan Skjutbanan 1

Arwidsro Samfällsfastigheter AB har ansökt om en detaljplan som medger byggande av ett underjordiskt garage med bostäder ovanpå. Kommunfullmäktige beslutade 20 juni att anta en detaljplan. Efter det valde Länsstyrelsen att överpröva kommunens beslut med hänvisning till riksintresset för kulturmiljö. En mindre revidering av planförslaget har nu gjorts, och Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar den reviderade detaljplanen.

Stöd till VM i ishockey

Östersunds Ishockeyklubb beviljas 500 000 kronor för att arrangera U18-VM i ishockey för damer i januari 2023, under förutsättning att föreningen kan presentera en trovärdig budget. Avtalet innebär att Östersunds kommun blir huvudsponsor för evenemanget. ÖIK beviljas också 50 000 kronor i kompensation, för sig och andra berörda föreningar, för de negativa konsekvenser arrangemanget innebär för bredd- och ungdomsidrotten (anläggningen blir upptagen under en period).

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-14