Publicerad 2022-09-16

Snart blir det tryggare övergång till Badhusparken

Nu förbättrar vi det centrala cykelstråket i Östersund. Det gör vi genom att bygga om flera korsningar, så de blir mer framkomliga och trafiksäkra. Startskottet går i höst. Först ut blir korsningen Strandgatan – Samuel Permans gata mot Badhusparken.

utsikt över cykelstyre. Man befinner sig på en asfalterad och tydligt markerad cykeväg.

Det hela börjar egentligen med att Trafikverket byter bom vid järnvägsövergången redan den här veckan. Det är en del i ett större projekt där cirka 2 500 plankorsningar i landet ses över

– För att samordna med Trafikverket, passar vi på att dra i gång vår planerade ombyggnad i korsningen, berättar Maria Olsson, översiktsplanerare på Samhällsbyggnad.

Cykelöverfarten och övergångsstället kommer att anpassas till järnvägsövergången. Fotgängare och cyklister kommer att slippa byta sida efter järnvägsövergången.

Samuel Permans gata blir även fri från fordonstrafik mellan Strandgatan och Köpmangatan. Cykelvägen placeras i mittsektionen medan gångbanorna placeras på varje sida i yttersektionerna.

– Genom att minska antalet punkter där trafikanterna korsar varandra skapar vi en tryggare och mer framkomlig trafikmiljö, förklarar Maria Olsson.

Det här är en del i arbetet med att främja cykeltrafiken i Östersund. Flera korsningar kommer att byggas om längs det centrala cykelstråket som går från Badhusparken, längs Samuel Permans gata, Rådhusgatan och Biblioteksgatan. Ombyggnationerna finansieras till hälften av Trafikverket via Stadsmiljöavtalet*.

Att få fler att välja att cykla, gå eller ta bussen är en del i arbetet för att nå målet om ett fossilbränslefritt Östersund 2030

Begränsning i trafiken på Strandgatan

Ombyggnationen vid järnvägsövergången kommer att pågå under hösten 2023. Periodvis kommer det att bli begränsningar i trafiken på Strandgatan och även begränsningar för gående och cyklister under byggtiden. Mer information kommer under hösten.

*Stadsmiljöavtalet

För att främja hållbara stadsmiljöer sluter Trafikverket avtal med kommuner. Det handlar om projekt som bland annat leder till "en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik". Trafikverket står för hälften av kostnaden.

Östersunds kommun slöt sitt första stadsmiljöavtal med Trafikverket i juni 2018. Efter det har flera avtal tecknats. De har bland annat gällt satsningen på elbussar, flera av stans nya gång- och cykelbanor samt gång- och cykelbro över järnvägen.

Aktuella delprojekt inom avtalet för cykel 2021-2022 är:

  • cykelpendelstråk i centrum
  • cykelgarage på Thoméegränd, mellan Kyrkgatan och Prästgatan
  • säker cykelväg och cykelparkering vid skolor

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-16