Publicerad 2022-09-20

Nominera årets by, bygd eller stadsdel!

Nu är det dags att nominera Årets by, bygd eller stadsdel. Utmärkelsen ska gå till en bygd eller stadsdel inom Östersunds kommun som utmärkt sig vad gäller utvecklingsarbete.

Barn på höstpromenad

Nominera senast 4 november

Du nominerar genom att fylla i ett formulär och skicka in senast den 4 november. Utmärkelsen delas sedan ut på Kommunfullmäktige under senare delen av hösten.

För att kunna få utmärkelsen gäller följande:

  • Bygdens eller stadsdelens värde ska på ett varaktigt sätt ha höjts. Detta genom att på något sätt ha utvecklat till exempel boende, arbetstillfällen, service, sammanhållning, återinflyttning eller fritidsaktiviteter eller annan form av utveckling som är till gagn för kommunens invånare.
  • Utmärkelsen tas emot av en förening med stadgar, styrelse och årsmöten. Vet du inte vilken förening som är lämplig i just din by så tar vi reda på det.
  • Priset till Årets Bygd/Stadsdel är 25.000 kronor samt ett diplom, och ska användas till ett sådant ändamål som gagnar byns eller stadsdelens alla invånare, för bygdens eller stadsdelens utveckling.
  • Utvecklingsutskottet är jury för utmärkelsen Årets by/bygd/stadsdel.
  • Juryn ska ta speciell hänsyn till små föreningar som gjort en förhållandevis stor insats, med små resurser. Samt särskild vikt ska läggas på sammanhållning och samarbete inom byn/stadsdelen/föreningen.
  • Samma by/stadsdel/förening ska inte kunna få priset två gånger under en femårsperiod.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-20