Publicerad 2022-09-23

Fler cykelbanor - det firade vi!

De senaste åren har vi byggt flera nya gång- och cykelbanor i Östersund. Det firade vi på Europeiska Mobilitetsveckans sista dag genom att dela ut fairtrade-märkta chokladkakor till dem som färdades klimatsmart genom Badhusparken och på Frösön.

Foto: Cyklist som får något av en kommuntjänsteperson i blå väst.

Representanter från Östersunds kommun delade ut gåvor till klimatsmarta cyklister och gångtrafikanter.

Enligt kommunens cykeltrafikprogram från 2014, ska vi främja cykeltrafiken i kommunen. 2018 slöt kommunen det första av flera avtal med Trafikverket - så kallade stadsmiljöavtal. Enligt dessa avtal ger Trafikverket bidrag till investeringar som bland annat leder till "en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik". Nu firade vi resultatet av detta!

Drygt 4 km mer att cykla eller gå på

Vi har de senaste åren byggt gång- och cykelbanor längs Trädgårdsvägen, Fritzhemsgatan, Mällbyvägen och Norra Strandvägen på Frösön samt längs Krondikesvägen och Tegelbruksvägen. Och ytterligare två sträckor kommer att bli klara kring årsskiftet; Bergsgatan samt gång- och cykelbron över järnvägen vid Centralstationen. Dessutom bygger vi, i höst, en ny gång- och cykelbana i Österängsparken som blir den nya "entrén" till Prästgatan.

Trafiksäkra busshållplatser

Samtidigt som vi byggde gång- och cykelbanorna passade vi på att bygga om hela gatumiljön på några ställen för att förbättra trafiksäkerheten samt förebygga översvämning vid regn.

Vid några busshållplatser har vi gjort gatan smalare så att bara en buss ryms. Det gör att bussresenärer är mer skyddade i trafiken när de kliver på eller av bussen.

Regn- och smältvatten

Foto: En buss vid en busshållplats

På busshållplatsen ovanför Östbergsskolan är bussresenärer skyddade när de kliver av eller på bussen.

Längs de nya gång- och cykelbanorna finns det nu någonstans för regn- och smältvatten att ta vägen. Vi har anlagt gräsbevuxna diken som kan ta emot vatten vid häftiga störtskurar eller mildväder med snösmältning på vintern.

Digital cykelkarta

Nu kan du se alla gång- och cykelbanor i Östersunds kommun på en digital cykelkarta.

Till cykelkartan

Läs mer om pågående byggen av gång- och cykelbanor

Läs mer om Europeiska Mobilitetsveckan

Foto: Mellan gatan och gång- och cykelbanan finns ett gräsbeväxt dike.

I diket längs Fritzhemsgatan kan vatten rinna undan vid störtregn och snösmältning

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-26