Publicerad 2022-09-23

Höjd avfallstaxa med 6 procent 2023

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa en höjning av avfallstaxan med 6 procent från 1 januari 2023. Det var en av beslutspunkterna som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 23 september.

Höjningen görs för att klara av de ökade kostnaderna för verksamheten under 2023. Kostnadsökningen beräknas bli cirka 3,4 miljoner kronor nästa år. Det beror bland annat på ökade kostnader för insamling av returpapper och att priset för matavfallspåsar ökat med 30 procent det senaste året.

Hela protokollet från nämndens sammanträde kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-23