Publicerad 2022-09-23

Kommunen får 5 miljoner kronor för att rena dagvatten

Marcus och Tore skickade in ansökningar för att få bidrag till fyra olika projekt som ska rena dagvatten och Naturvårdsverket beviljade pengar till alltihop.

Med hjälp av pengar från Naturvårdsverket ska Avfall VA på Östersunds kommun bygga och undersöka flera sätt att rena dagvatten innan det släpps ut i sjöar och vattendrag.
- Allt regn, snö och smältvatten som hamnar på våra hustak, gator och torg måste kunna ta vägen någonstans, annars blir det översvämning, säger Tore Johansson, utredningsingenjör hos Avfall VA. De flesta har nog sett en gallerbrunn där vattnet rinner ner. Men det är nog inte så många som funderar vidare över var vattnet hamnar sedan.

Vattnet leds undan i ledningar till underjordiska magasin, dammar, diken eller bassänger. Antingen för att bara samlas upp och hållas undan från vägar och parkeringar, eller för att renas.

Dagvatten innehåller föroreningar

- Dagvatten innehåller en hel del föroreningar. Olje- och asfaltrester, tungmetaller, mikroplaster, skräp och annat. Dagvattnet går ju inte till reningsverket, som många tror. Idag leds en del av Östersunds dagvatten till någon form av reningsanläggning, som till exempel bassängerna nere vid Storsjöstrand eller dammen i Odenskog. Men det vanligaste är att dagvattnet leds rakt ut i Storsjön utan rening, berättar Marcus Lantz, kvalitetsingenjör hos Avfall VA.

Naturvårdsverket kan dela ut bidrag för investeringar som syftar till att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.

- Projekten som beviljats pengar kommer att genomföras under år 2022-2023. Ett projekt är redan igång, Tjalmargatans dagvattenpark i korsningen Tjalmargatan och Bangårdsgatan. De tre övriga projekten är en underjordisk anläggning för dagvattenrening på Söder och två förstudier för dagvattenrening vid Mårtensviken och Lugnvik, berättar Marcus.

Det handlar om att skydda Storsjön

- Allt handlar ju i grund och botten om att skydda Storsjön, vår dricksvattentäkt, men också miljön och naturen runt omkring oss, säger Tore. Det här bidraget kommer att hjälpa oss att göra det.

Vill du läsa mer om hur vi jobbar med dagvatten?
Besök www.ostersund.se/dagvatten

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-23