Publicerad 2022-10-05

Kommunen önskar långsiktig lösning för REKO-ring

Östersund kommun önskar en långsiktig och bra lösning på var REKO-ring ska kunna arrangera sina veckovisa utlämningar av lokalproducerad mat. Den verkar nu finnas inom räckhåll.

Fyra personer på stolar i rum med dämpad belysning.

REKO-ring fungerar som en köp-och säljplattform mellan konsumenter och lokala producenter av livsmedel. Matproducenterna saluför sina varor på REKO-rings Facebooksida och det är även där som kunderna gör sina beställningar. Varorna lämnas sedan ut vid en viss angiven tidpunkt varje vecka.

De flesta producenterna kommer med bilar för att leverera varorna, vilket betyder att den plats som den veckovisa utlämningen ska ske på behöver tillåta parkering. Därför har REKO-ring kunnat använda parkeringar strax öster om Berners och vid Travet utan att ansöka om tillstånd hos polisen.

Ansöka hos polisen

Stortorget är dock bilfritt och där har REKO-ring haft sina utlämningar tidigare.

- Vi förstår mycket väl att Stortorget är en bra plats för utlämningen, men för att det ska vara möjligt så krävs att arrangören ansöker om tillstånd hos polisen, som har tillståndsgivningen på sitt ansvar, säger Henrik Ring, trafikhandläggare på Östersunds kommun.

Destination Östersund företräder

Under onsdagen blev det klart att Destination Östersund går in och företräder REKO-ring i en tillståndsansökan till polisen.

- Ansökan gäller torsdagskvällar fram till jul, men det kan ju hända att andra arrangemang på torget gör att REKO-ring får flytta till annan plats någon gång. Jag vill förtydliga att ansökan endast avser tillstånd för matproducenterna att ha sina fordon på torget. Kunder och besökare med bil hänvisas till avsedda P-platser, tex P-huset, P-platser nedanför Stortorget, P-garaget i gamla polishuset som exempel, säger Calle Hedman, centrumutvecklare.

- Kommunen är alltid generellt positiv till aktiviteter i Östersund, inklusive detta. Samtidigt måste vi behandla aktörer lika. REKO-ring behöver därför söka tillstånd hos polisen, precis som görs för veteranbilsträffar som ett exempel. Det är bra att Destinationsbolaget kan gå in och hjälpa REKO-ring den här gången så att en populär verksamhet kan fortsätta på en lättillgänglig plats, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Beklagar tidigare hantering

Att REKO-ring tidigare kunnat använda Stortorget utan skrivna tillståndsbeslut är något som Henrik Ring beklagar.

- Vi har tydliga rutiner som man tidigare förefaller ha genat runt hos oss. Vi vill ha tydliga beslutsgångar och ansvarsförhållanden och det tror jag att alla inblandade vill. Vi vill ha ordning och reda på vad Stortorget används till, speciellt när fordon ska ställas på en plats där det normalt råder parkeringsförbud, säger Henrik Ring.

Så snabbt som möjligt

Henrik Ring förklarar att han kommer att göra sin bedömning utifrån de datum och tider som ansökan avser och sedan meddela polisen kommunens inställning.

- Hur vårt remissvar blir beror på ansökans innehåll. Jag väntar nu på att få läsa den ansökan som Destination Östersund har skickat in och kommer att jobba så snabbt som möjligt med vårt remissvar till polisen, säger Henrik Ring.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-05