Publicerad 2022-10-05

Upprustade ridleder på Frösön invigda!

 I fredags invigdes de ridleder på Frösön som Östersunds kommun de senaste åren rustat upp. Anledningen till upprustningen är att Frösön är ett område som expanderar, vilket ställer ytterligare krav på att styra ridning från nya bostadsområden och trafik.

häst på ridled

Östersunds kommun har inför upprutsningen fört en dialog med markägare, ryttare, stallägare, Frösö Ridcenter och andra intressenter, och det man kommit fram till har sedan legat till grund för arbetet som gjorts. Målet har varit att skapa säkra ridleder, minska olycksrisker och bidra till utveckling och gott samarbete mellan olika intressenter.

Lederna är nu förbättrade, till exempel med röjning och grusning, och avtal mellan markägare och andra intressenter är uppdaterade.

Arbetet har pågått i fyra år

Kultur och fritidsnämndens ordförande Per Lundgren, representanter från Frösö ridcenter och Ingrid Mars, dåvarande näringslivsutvecklare vid Östersunds kommun, var några av dem som närvarade vid invigningen den 30 september. Ingrid Mars:
- Vi har kommit en bra bit på väg, även om det fortsatt finns fler åtgärder de kommande åren.

Fotnot: Arbetet har pågått i fyra år. Merparten av projektet har blivit bekostat genom EU-stöd från projektet Leader Sjö, skog och fjäll. Resterande medel har Östersunds kommun tillfört via utvecklingsmedel.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-05