Publicerad 2022-10-07

Detaljplanerna för flerbostadshus på Frösön och förskola i Fjällmon till granskning

Förslag på nya flerbostadshus på Frösön och förskola i Torvalla

Illustration av två flerbostadshus.

Illustration av två flerbostadshus på Framnäs 3.

Framnäs 3 - flerbostadshus

Den nya detaljplanen för fastigheten Framnäs 3, intill Frösövägen, ska göra det möjligt att bygga två flerbostadshus på fastigheten. Tanken är att ersätta det bostadshus som står där idag med ett nytt större flerbostadshus och att bygga ett till flerbostadshus.

Granskningen pågår mellan den 7 oktober och den 28 oktober 2022.

Torvalla 9:9 - förskola

Den nya detaljplanen för del av Torvalla 9:9 i Fjällmon ska göra det möjligt att bygga en ny förskola för 140 barn. Förskoletomten ska ha minst 40 kvadratmeter friyta per barn, men den ska även rymma funktioner som hämta/lämna zon, parkeringsytor och ytor för varutransporter och leveranser.

Granskningen pågår mellan den 7 oktober och 31 oktober.

Illustration av en förskola.

Illustration som visar Skanska konceptförskola D som förslås byggas i området. Miljön i illustrationen är bara ett exempel och föreställer inte planområdet.

Tyck till!

Granskning innebär att du kan komma med synpunkter på förslaget till detaljplan innan den antas. Har du synpunkter på detaljplaneförslagen kan du mejla dem till samhallsbyggnad@ostersund.se eller posta dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 83182 Östersund. Dina synpunkter måste komma in under granskningsperioden.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i detaljplanen – så att det blir lättare för handläggarna att förstå de synpunkter du lämnar.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-07