Publicerad 2022-10-07

Häggbäret 1 med flera till samråd

Nu skickas ett förslag på ny detaljplan för fastigheten Häggbäret 1 med flera till samråd.

Illustrerat förslag på hur de nya bostadshusen skulle kunna se ut.

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga två till flerbostadshus inom fastigheten Häggbäret 1 med flera, som ligger nära Valla centrum. Fastigheten har redan flera flerbostadshus i två våningar och nu vill man förtäta området med ett flerbostadshus på parkeringsytan i södra delen av fastigheten och ett flerbostadshus på norra delen av fastigheten. På fastigheten revs nyligen ett hus på grund av brand. Nya förråd och garage ska även uppföras.


Tyck till!

Samrådet pågår mellan den 7 oktober mellan 4 november.

Har du synpunkter på detaljplaneförslagen kan du mejla dem till samhallsbyggnad@ostersund.se eller posta dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 83182 Östersund. Dina synpunkter måste komma in under samrådsperioden, så senast den 4 november.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i detaljplanen – så att det blir lättare för handläggarna att förstå de synpunkter du lämnar.

Välkommen på samrådsmöte!

Den 27 oktober klockan 17:30 är ni välkomna på samrådsmöte utanför fritidslokalen i närheten av kvarterets södra infart. Syftet med mötet är att informera om förslaget samt att ge möjlighet att ställa ytterligare frågor och att lämna synpunkter.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-07