Publicerad 2022-10-10

Så här tycker östersundarna om gator, parker, kommunalt VA och avfallshanteringen

Vart tredje år deltar Östersunds kommun i enkätundersökningen Kritik på teknik och här är resultatet för 2022 års undersökning.

Illustration: Människor som har åsikter om snöröjning, parker, sopor och kranvatten

Det är SKR - Sveriges kommuner och regioner som står bakom enkätundersökningen Kritik på teknik. I år deltog 95 av Sveriges kommuner. I Östersund tillfrågades 1 000 personer, och 54 % av dem svarade på enkäten.

Cyklisterna är mest nöjda med vägstandarden men önskar sig bättre snöröjning och sandning

Drygt 60 % av östersundarna har inget att invända mot gatornas standard. Det är samma resultat som vid förra undersökningen 2019.

- Ändå fick vi mer i anslag 2021 så vi kunde förbättra vägbeläggningen, berättar Per Berlén, en av enhetscheferna på GataFritid.

Lite drygt hälften av östersundarna är positivt inställda till hur kommunen sköter snöröjning och halkbekämpning vilket är något bättre än 2019. Hos de som cyklar är missnöjet med standarden på gator och cykelbanor lägre. Högst på cyklisternas önskelista finns dock bättre snöröjning och sandning av cykelbanorna samt att cykelbanorna binds ihop bättre.

Lättare att hitta parkeringsplats

Östersundarna upplever att det har blivit lättare att hitta lediga parkeringsplatser.

- Det beror nog på våra digitala skyltar som vi satte upp hösten 2020, menar enhetschef Fredrik Haglund. Skyltarna finns runt stadskärnan och visar var man kan hitta lediga parkeringsplatser.

Rent och snyggt

De flesta östersundare tycker att det är rent på torg och trottoarer och nästan alla är nöjda med skötseln av våra parker. Ett visst missnöje finns över skötseln av lekplatser och lekredskap.

- Vi besiktar lekredskapen regelbundet utifrån en säkerhetsaspekt, förklarar enhetschef Ulf Norlén. Men visst ser lekredskapen lite sjaskiga ut. I år har vi ändå gjort en liten "facelift" på ett antal lekplatser. De har fått lite ny färg för ett trevligare intryck. Men till en rejälare upprustning saknas resurser.

Bra kvalitet på kranvattnet

Så många som 91% av östersundarna tycker att kranvattnet är av bra kvalitet och79% oroar sig inte alls, eller sällan för kvaliteten på kranvattnet.

- Det är 80% av östersundarna som inte regelbundet lägger pengar på att köpa vatten på flaska och det måste vara ett tecken på att man litar på kranvattnet, menar Kristina Kenning, sektorschef för Avfall VA. Att ta dricksvatten direkt ur kranen spar både energi och miljö,

Fler nöjda med avfallshanteringen

Det är 87% av östersundarna som är nöjda med hämtningen av hushållsavfall vid bostaden och det är fler än vid förra undersökningen 2019. Det är också fler som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall på återvinningscentralen.

- Våra ökade öppettider på återvinningscentralerna har gett resultat genom att det är färre som är missnöjda med dem nu, säger Kristina Kenning.

Av österundarna är det 85% som känner sig tillräckligt informerade om var de ska lämna farligt avfall. Färre känner sig dåligt informerade nu än vid förra undersökningen.

Se hela rapporten Kritik på teknik Östersund 2022 Pdf, 1.5 MB.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-10