Publicerad 2022-10-11

Ny gång- och cykelbana i Österängsparken

Nu blir förbindelsen mellan Centralstationen och Prästgatan tydligare. Gång- och cykelvägen genom Österängsparken byggs om och blir som en entré för Prästgatan.

Bild på staketet som stänger av området där arbetet med nya gång- och cykalbanan pågår.

– Tanken är att delen genom Österängsparken ska hänga samman bättre med resten. Vi utför nu förberedande markarbeten så att vi kan byta belysningen under nästa år. Den blir då enhetlig längs hela Prästgatan. Övergångsstället över Gränsgatan kommer att flyttas ner så att du som gångtrafikant och cyklist kommer direkt till Prästgatan, berättar Lars Staffansson, projektledare på Östersunds kommun.

Cyklisternas del av vägen kommer att asfalteras, medan den andra halvan blir betongmarksten. Gångvägen mellan Gränsgatan och Ringvägen kommer att ha ledstång och längs vägen blir det en ny viloplats med uppvärmd sittbänk.

– Vi har beräknat att sittbänken kommer att förbruka 900 kWh per år, säger Lars Staffansson. Vi kommer att montera energimätare för bänken och följa upp elförbrukningen. Uppföljningen kommer sen att ligga till grund för om vi ska köpa in flera uppvärmda sittbänkar.

Ny refug mot Prästgatan

– Cirka 70 meter av gång- och cykelvägen från Gränsgatan mot Bangårdsgatan kommer byggas om i samma manér vilket innefattar gång- och cykelvägen där nya bron ansluter, säger Lars Staffansson.

Bild på Lars Staffansson vid byggområdet.

Lars Staffansson, projektledare.

För bilister blir det en ny refug vid infarten mot Prästgatan, så för de som kommer nerifrån krävs ett varv i rondellen vid Stora Kyrkan innan du kan svänga in. Refugen är en del av att minimera biltrafiken längs gatan och skapa bättre förutsättningar för gångare och cyklister.

Arbetet beräknas vara klart under december 2022.

Läs mer om pågående och planerade byggprojekt i Östersunds kommun

Läs mer om utvecklingen av Prästgatan

Här kan du läsa mer om den uppvärmda sittbänken

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-11