Publicerad 2022-10-11

Ny politisk majoritet i Östersunds kommun

Under måndagskvällen stod det klart att Östersunds kommun får en ny politisk majoritet, bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Ordfröandeklubba

I en gemensam presskonferens presenterade partierna det man kallar ”Mittstyret” som alltså består av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

De båda partierna samlar totalt 32 mandat i kommunfullmäktige, Socialdemokraterna 23 mandat och Centerpartiet 9 mandat.

Det betyder att partierna tillsammans har 32 av totalt 61 mandat, vilket innebär att de har majoritet.

Tabell med mandatfördelning

Tabell i Länsstyrelsens beslut.

Nya KF sammanträder 20 oktober

Östersunds nya kommunfullmäktige sammanträder den 20 oktober. Då väljer kommunfullmäktige sitt presidium, det vill säga ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Kommunfullmäktige utser även valberedning som bereder valen till nämnderna. Valen äger rum vid kommunfullmäktigesammanträdet den 20 december.

Väljer kommunstyrelse

Nya kommunfullmäktige väljer även ny kommunstyrelse, ledamöter och ersättare, samt Krisledningsnämnd.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Krisledningsnämndens roll är att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Kommunstyrelsen har sitt första ordinarie sammanträde den 8 november.

Nya nämnder startar 1 januari

Kommunstyrelsens mandatperiod startar den 1 november, medan nämndernas mandatperiod startar den 1 januari 2023.

I Östersunds kommun finns flera olika nämnder med var sitt ansvarsområde. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolan, vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldrevården, som exempel.

LÄS MER

Här kan du läsa Länsstyrelsens beslut om slutlig rösträkning och mandatfördelning för Östersunds kommun.

Länk till Länsstyrelsens beslut. Pdf, 328.6 kB.


Du kan även läsa mer på kommunens sida ”Kommun och politik”.

Länk till ”Kommun och politik”.

Där finns även information om hur du som kommunmedborgare själv kan lämna förslag. Att ta del av, eller skapa ett eget förslag, är ett av flera sätt att påverka och delta i kommunens arbete. Här kan du ta upp ärenden som är av allmänt intresse och ger därmed förtroendevalda och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som kan göras bättre inom kommunen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-11