Publicerad 2022-10-11

Samisk kulturfördjupning för förskolans pedagoger

Varje år genomför Barn- och utbildningsförvaltningen kulturell kompetensutveckling för sina förskolepedagoger i form av föreläsningar, workshops med mera. I år är temat Sápmi, och här om veckan samlades förskolornas kulturombud på Jamtli för en handfast fördjupning i samisk kultur och historia.

Collage om nio små bilder med samisk anknytning.

– En jättebra dag, säger Priscilla Edin, som är förskollärare vid Bäckens förskola. Bra variation; vi har fått jobba med det praktiska plus att vi också fått till oss historien bakom. Vi har fått utmärkta redskap som vi kan ta med oss tillbaka till vardagen.

Ambitiös plan

Två gånger per år erbjuds pedagogerna påfyllning inom kulturområdet. I våras deltog de i föreläsningar och nu var det dags för det mer praktiska momentet; genom gestaltning och färg-/form-workshopar. Förhoppningen är att de som deltar ska få gott om utrymme för kollegialt lärande på sina arbetsplatser, och på så vis dela med sig av innehållet i förskolornas kulturplan.

– Östersunds kommun har en ambitiös plan för kultur i förskolan. Vi har lyckats både förvalta och utveckla "Plan för kultur i förskolan". Vi har jobbat systematiskt. Det finns en kontinuitet och det är viktigt. Jag tror och hoppas att mycket når ända ut till barnen, säger Anna Åberg, som är kultursamordnare vid Barn- och utbildningsförvaltningen.

Fem personer uppställda för gruppfotografering.

Jenny Häggbom, Thomas Edström, Anna Åberg, Priscilla Edin och Evelina Johansson.

Det är Anna Åberg, tillsammans med rektorerna Jenny Häggbom och Thomas Edström, som planerar de insatser i kulturplanen som genomförs under ett år, däribland workshop på Jamtli. Tillsammans utgör de "Kulturgrupp förskola" på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Bra blandning

– Jag kommer att använda detta i vårt tema om Världen, och när vi kommer in på Sverige så kommer vi att kunna få med oss mycket; rita; skapa och dramatisera, säger Evelina Johansson, som är barnskötare vid Treälvens Förskola.

Det är viktigt med en bra blandning, menar Jenny Häggbom, som är rektor vid Barn- och utbildningsförvaltningen. Det historiska perspektivet behövs för att ge ett sammanhang till allt, men det behövs också uppslag till praktiska aktiviteter med barnen.

– En helt fantastisk dag. Den samiska kulturen känns rätt i tiden, och den är ett väldigt bra tema att arbeta utifrån. Jag tycker att det är vår skyldighet att kunna erbjuda pedagogerna och barnen den här kunskapen, säger Jenny Häggbom.

Stöd och idéer

Under hösten kommer det att finnas naturliga tillfällen att praktisera kunskaper och få utlopp för inspirationen, bland annat under den samiska språkveckan och ”Barnens renrajd”. Pedagogerna är fria i sin tillämpning av det som de får till sig under utbildningarna, och de har också lite olika förutsättningar på sina arbetsplatser.

– Vi utgår alltid från ombudens behov. En väldigt bra sak idag har varit de handfasta metoder som alla fått med sig. Viktigt också att vi fick mötas fysiskt, och fick tillfälle att utbyta tankar och ge varandra stöd och idéer. Vi har en utvärdering efter varje kulturdag, och ibland får vi skruva lite på det, men vi utgår från hur det ser ut i verksamheten, säger Thomas Edström, som är rektor vid Barn- och utbildningsförvaltningen.

Dagens tre workshops

I renens spår

En av Jamtlis pedagoger tar oss med på en vandring i renens spår i utställningen Aajeh-samisk källa. Vi tittar på föremål och hantverk och tar del av renens betydelse i den samiska kulturen.

Färg och form

En workshop med Annamaria Marsfjell, som guidar i samiskt formspråk och inspirerar till aktiviteter med förskolebarnen.

Drama/gestaltande

Patricia Fjellgren, samisk kurs- och akitvitetssamordnare i Östersund kommun, inspirerar i berättandet konst. Utgångspunkt är boken Liilli, aajja jih goessegh – Lilli, farfar och norrskenet av Elin Marakatt & Anita Midbjer.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-11