Publicerad 2022-10-17

Det är viktigt att hålla trycket uppe

I dricksvattenledningarna är det ett visst tryck för att dricksvattnet ska nå ända ut till kunden som bor längst bort eller högst upp i ett hus. Tack vare trycket så kommer det inte in smuts i dricksvattnet även om det skulle finnas små hål i ledningen. Men om trycket sjunker för mycket, för att det blivit en läcka, eller vi gör ett arbete, eller det blir strömavbrott, så finns det risk att det faktiskt kommer in smuts i ledningen.

En hand som håller i ett glas som fylls med rent vatten från en kran

Om det blir för lågt tryck så försvinner vattnet.

– När vattnet försvinner eller vi har trycklösa ledningar gör vi en bedömning om det behövs kokning, säger Sara Sjöström, kvalitetsingejör på Avfall VA.

– Om det finns risk för att vattnet är smutsigt går vi ut med kokningsrekommendation som säkerhetsåtgärd. Och så spolar vi ledningarna och tar vattenprover. Först efter att vi har fått två godkända vattenprov häver vi rådet om kokning.

Hur får du veta om dricksvattnet bör kokas?

När vi går ut med råd om kokning av dricksvattnet så meddelar vi kunderna.

  • vi skickar sms till de telefonnummer som finns registrerade i det aktuella området.
  • för det mesta gör vi ett servicemeddelande som finns på hemsidan.
  • om det är många berörda så går vi ut med information via lokalradion.
  • om det är väldigt många berörda och en längre tid så kommer vi att gå ut med viktigt meddelande till allmänheten via radion och det kommer att finnas en röd banner på Östersunds kommuns hemsida med informationen.

Hur kan jag registrera min adress och få sms vid störningar av vattenleveransen?

Du kan registrera ditt telefonnummer på adressen till din bostad, eller till din fritidsbostad genom att använda den här länken. Du kan också ta bort ditt telefonnummer från adresserna.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-17