Publicerad 2022-10-24

Våld kan se ut på många olika sätt men är aldrig okej!

Unga som blir utsatta eller utsätter andra för våld behöver veta var de kan vända sig för att få stöd. Därför går flera organisationer nu ut med en gemensam informationskampanj som vänder sig till unga i åldersgruppen 13-23 år.

illustration på två händer

Gemensam kampanj för fler möjligheter till hjälp

Det är flera organisationer som jobbar för att stoppa våld i nära relationer. Dessa har nu gått samman i en gemesam informationskampanj som riktar sig till unga i åldersgruppen 13-23 år. På så sätt får de unga fler möjligheter att välja vem de vill ta kontakt med.

Våld är aldrig okej

Budskapet är: Våld är aldrig okej. Ingen får kränka dig, hota dig, slå dig eller tvinga dig att göra något du inte vill göra. Det finns hjälp att få. Vi finns här för dig.

Organisationerna bakom kampanjen är:

Informationskampanjen kommer främst att synas i sociala medier och affischer som sätts upp på platser där unga rör sig.

Om Centrum mot våld

Centrum mot våld är en samverkan mellan alla kommuner i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd, om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling. På vår hemsida finns mer information och kontaktuppgifter. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym i den inledande kontakten med oss.

Läs mer här

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-24