Publicerad 2022-10-27

Stort engagemang under medborgardialog om Lit och Häggenås

Östersunds kommun arbetar just nu med att ta fram en tioårig strategi för Lit och Häggenås för att se hur den delen av kommunen ska utvecklas långsiktigt och hållbart, som attraktiva orter att bo, leva och verka i.

Moderator Annelie Lanner står bredvid en projicerad presentation och pratar till människor som samlats.

I måndags kväll anordnades en medborgardialog i aulan på Treälvskolan i Lit. Syftet var att kommunen ska få träffa de som bor och verkar i Lit och Häggenås och få veta mer om vad som är viktigt att prioritera och satsa på.

Runt 50 personer deltog på medborgardialogen tillsammans med ett antal politiker och tjänstemän. Det var stort engagemang i många frågor. Bland annat diskuterades bostäder, kommunikationer, cykelvägar, mötesplatser, idrottsanläggningar och service.

”Tacksamma över att så många tog sig tid”

– Det är så värdefullt att folk kommer och talar om vad som är viktigt för dem. Vi är oerhört tacksamma över att så många tog sig tid att komma på medborgardialogen, säger Liselotte Halvarsson, utvecklingsstrateg på Östersunds kommun och ansvarig för utvecklingsarbetet i Lit och Häggenås.

– Vi har jobbat på samma sätt med medborgardialoger i vårt utvecklingsarbete i Brunflo och Torvalla och det har varit väldigt framgångsrikt. Där genomförs det nu ett antal olika satsningar utifrån de utvecklingsstrategier som har tagits fram för dessa platser, vilket är jätteroligt, säger Liselotte Halvarsson.

Under hösten träffar kommunen ett stort antal aktörer på plats i Lit och Häggenås. Förutom medborgardialoger genomförs möten med företagare, fastighetsägare, ungdomar, äldre, föreningar och organisationer för att komma fram till vilka utvecklingsområden som behöver prioriteras i Lit och Häggenås.

Läs mer om hur Lit och Häggenås ska utvecklas

Läs mer om arbetet i stort på www.ostersund.se/lithaggenas. Här kommer du även inom kort att kunna ta del av en sammanställning från samtalen som hölls under medborgardialogen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-27