Publicerad 2022-11-15

Kvalitetsprisvinnarna firades

Det blev LSS-boendena på Rödhakevägen 3 och Storfjälls­vägen 22 som vann 2021 års kvalitetspris, som utdelas av Östersunds kommuns Vård- och omsorgsnämnd.

– Jättekul, det är för mig en ära att få leda så målmedvetna och engagerade medarbetare. Jag är otroligt stolt över verksamheten på Rödhakevägen 3. Under pandemin när Daglig verksamhet stängde har medarbetarna arbetat på ett fantastiskt sätt för att bibehålla struktur, hälsa och gemenskap när livet inte varit som vanligt. På Rödhaken är medborgarnas hälsa i fokus och träningen har inte bara stärkt medborgarnas fysik, utan även stärkt banden mellan dem. Medarbetarna på Rödhaken är föredömliga och de är så värda detta pris, säger Maria Nilsson, som är enhetschef på Rödhakevägen 3.

En grupp glada människor med en stor prischeck.

Medarbetarna på Rödhakevägen 3 firade sin utmärkelse i juni...

– Superroligt. Så välförtjänt för mina medarbetare. De tackade ja till ett projekt med Miun ifjol och det blev succé. Det är en aktiv grupp människor som bor på Storfjällvägen och när pandemin kom pausade mycket och de fick, med personalens hjälp upptäcka My Mowo, digital träning. De har ställt upp på intervjuer både i tv, radio och tidning, vägts, mätts och hållit i denna träning i över ett år. Detta plus allt annat i vardagen. Personal har verkligen trott på detta, motiverat och gjort träningen till en del i vardagen för dem vi är till för och vi har fått mätbara, fina resultat, säger Erika Holmqvist, som är enhetschef på Storfjälls­vägen 22.

En grupp glada människor med en stor prischeck.

...medan Storfjällsvägen 22 väntade till hösten.

Motiveringar för 2021 års vinnare

LSS-bostaden Rödhakevägen 3

"Med hög ambitionsnivå, kontinuerligt förbättringsarbete och pedagogisk anpassning av individstöd är Rödhakevägen 3 en förebild för andra verksamheter. Under pandemin och stängningen av daglig verksamhet har Rödhakevägen 3 på ett strukturerat sätt skapat delaktighet och förutsättningar för en stimulerande och aktiv sysselsättning för medborgarna. Regelbundna utomhus- och inomhusaktiviteter som innehållit bland annat fysisk aktivitet och skapande har varit uppskattat".

LSS-bostaden Storfjällsvägen 22

"Personal och chef på Storfjällsvägen 22 har tillsammans med medborgarna, på ett föredömligt sätt och med goda resultat implementerat en medveten satsning på fysisk aktivitet och hälsa med hjälp av bland annat en digital app. Utgångspunkten för satsningen har varit deltagandet i ett avslutat projekt tillsammans med Mittuniversitetet runt hälsa. Ett år efter projektet har Storfjällsvägen 22, med uthållighet och strukturerat arbete, lyckats skapa en uppskattad och hållbar 'modell' som kan ge förutsättningar för god hälsa".

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris

Vård- och omsorgsnämnden delar varje år ut ett kvalitetspris till en verksamhet inom vård och omsorg. Syftet med kvalitetspriset är att det ska stimulera till utveckling och förbättra kvaliteten inom vård och omsorg. Prissumman för 2021 är 35 000 kronor.

Vem kan få kvalitetspriset?

För att få priset ska man ha gjort något som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av. Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt mot brukarna. Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för brukarna.

Tanken med Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som gjort något utöver det vanliga.

Läs mer om Kvalitetspriset

Länk till sidan "Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris" på ostersund.se

Sidan uppdaterad 2022-11-15