Publicerad 2022-11-18

Hälsoträffar för seniorer – en del i det hälsofrämjande arbetet

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder sedan våren 2022 hälsoträffar för seniorer. Målgruppen är dels personer över 67 år som nyligen fått hjälp från kommunen med insatser i hemmet, dels personer som fyller 80 år under året. Hittills har mer än 130 personer deltagit. Tanken med träffarna är att förmedla kunskap om faktorer som kan bidra till ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Två personer promenerar på löparbana. Den ena personen använder gåstavar.

– Vi har väldigt goda erfarenheter och medborgarna verkar uppskatta mötena mycket. Vi har fått mycket positivt gensvar både på träffarna och i de enkäter som de uppmanas fylla i efteråt, säger Lena Hellgren, som är arbetsterapeut vid Vård- och omsorgsförvaltningen.

Träffarna är på tre timmar och börjar med en tipsrunda som handlar om de ämnen som sedan kommer att tas upp under träffen. Sedan bryter man av med en fikapaus och ett samtal.

Fokus på diskussioner

– Vi försöker ha fokus på att få igång diskussioner så att det inte bara blir en monolog från vår sida. De ämnen vi tar upp baseras på den så kallade fingermodellen, och handlar om fysisk aktivitet, hjärngymnastik, hälsosam mat, sociala aktiviteter och koll på hjärt- och kärlrelaterade faktorer, berättar Lena Hellgren.

Livet efter pensioneringen innebär för många mer tid för intressen och att kunna göra det som inte hunnits med under det yrkesverksamma livet. Att vara aktiv med det som är viktigt i de sammanhang man själv värderar är det som många förknippar med ett hälsosamt åldrande.

Positiva effekter

– Det är mycket positivt att vi nu har etablerat arbetet med hälsoträffarna! Vi hade planerat en uppstart i mars 2020 men fick gång på gång pausa arbetet på grund av pandemin. Tidigare forskning visar att hälsoträffar resulterar i positiva effekter på hälsa för de som deltar. En förklaring kan vara att de flesta upplever det som positivt att delta – deltagare känner ofta en inspiration att ta initiativ som har betydelse för ett aktivt och hälsosamt åldrande, säger Magnus Zingmark, som är forsknings- och utvecklingsansvarig vid Vård- och omsorgsförvaltningen.

– Hälsoträffarna är en del i kommunens arbete att utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och därigenom främja medborgares hälsa. Under de senaste åren kan vi se att fallskadorna bland äldre personer har minskat. Genom hälsoträffarna och andra initiativ har vi målsättningen att ytterligare bidra till minskade fallskador, säger Magnus Zingmark.

Mer om hälsoträffar och förebyggande hembesök

Att vara aktiv och känna trygghet i sin vardag är viktigt för hälsa och välmående. Det finns mycket du kan göra för att påverka din hälsa och minska risken att drabbas av olyckor som till exempel fallskador.

Därför erbjuder Östersunds kommun hälsoträffar för seniorer med samtal och föreläsning om hälsa och hälsofrämjande insatser. Vi vill att du får mer kunskap om vad som bidrar till bättre hälsa och välmående.

Länk till sidan "Hälsoträff för dig som är senior" på ostersund.se

Länk till sidan "Förhindra fallskador" på ostersund.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-11-18