Publicerad 2022-11-20

Jo, det spelar roll vad du har på dig

Mängden textil som tillverkas och sedan slängs ökar i hela världen. Mycket av den textil som kastas är kläder och de går för det mesta raka vägen till förbränning. Mindre än 1 procent av textilavfallet återvinns.

Textiltillverkningen står för det femte högsta utsläppen av växthusgaser och använder mycket råvaror och vatten i processen. Ett par sprillans nya jeans skapar 86 kilo avfall och förbrukar 12 000 liter vatten när de tillverkas.

Hur kan du tänka och agera hållbart kring kläder?

  • Handla bara vad du verkligen behöver
  • Second hand i första hand!
  • Handla kläder av bra och hållbar kvalitet
  • Använd det du har så länge som möjligt, sy om och laga om det går
  • Lämna gamla och trasiga kläder till återbruk eller återvinning

Om du slänger trasiga kläder på återvinningscentralen eller i soporna hamnar de i Sundsvall där de eldas upp för att bli fjärrvärme. Om du istället lämnar kläderna till återvinning så kan de få nytt liv. Många butiker i Östersund tar emot kläder till textilåtervinning, fråga i din favoritklädbutik!

Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet”, European Week for Waste Reduction, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om förebyggande av avfall i Europa och har pågått sedan 2009. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela Europa för att sprida information om hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-11-20