Publicerad 2022-11-22

Östersunds kommun erbjuder brett stöd till den som är utsatt för våld i nära relation

Problemet med våld i nära relation är stort. Dessutom finns ett stort mörkertal. Vi har ett flertal stödverksamheter, och det finns olika vägar att gå för den som behöver stöd eller hjälp.

Anonym kvinna i motljus

Den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor är den 25 november.
Under hela vecka 47 har Östersunds kommun i samband med detta en kampanjvecka, för att belysa mäns våld mot kvinnor.

Komplext problem med olika behov från person till person

Att vara utsatt för våld i nära relation är komplext, och vissa behöver stöd länge innan de är redo att lämna relationen. Det kan också handla om att personen redan lämnat relationen, men behöver stöd och hjälp efteråt.

Ansök om stöd hos Socialtjänstens Team våld i nära relation

Hos Team våld i nära relation, som startades 2020, kan du ansöka om stöd vid våldsutsatthet, helt utifrån ditt behov. Här tas beslut om enskilda stödsamtal, vilket innebär att du har enskilda samtal utifrån ditt eget behov, medan Centrum mot våld utför insatsen. Några av de insatser som kan beviljas är:

  • Jourboende
  • Skyddat boende
  • Råd och stöd
  • Enskilda samtal på centrum mot våld.

Ring kommunens kundcenter så får du hjälp

Hos Team våld i nära relation kan du oavsett vad ditt behov är ansöka om stöd för våldsutsatthet. Ring då kommunens kundcenter på telefon 063-14 30 00.

Du väljer själv hur mycket du vill berätta i din ansökan och vi kommer sedan att ta kontakt med dig.

- Många känner sig ensamma och bär på både skuld och skam. Många ser det som omöjligt att lämna relationen och våldet har blivit vardag. Det behöver inte se ut så här och det finns hjälp att få, berättar en socionom som arbetar på Team våld i nära relation.

Hjälp utanför kontorstid – ring då 112

Du kan även få hjälp utanför kontorstid av socialberedskap. Du ringer då 112 och frågar efter social beredskap. Vid en akut situation ska du alltid ringa polisen.

Även du som använder våld kan få hjälp

Om du som läser detta utsätter någon för våld i nära relation kan även du höra av dig till oss. Det finns samtalsbehandling att få även för våldsutövare. Är det så att du är orolig för att någon utsätts för våld i nära relation kan du anmäla din oro till oss genom kundcenter. Du kan vara anonym.

”Viktigt steg för att få stopp på våld i nära relationer”

Östersunds kommun arbetar också internt med frågan i egenskap av arbetsgivare. Bland annat genom nya rutiner för att kunna upptäcka och ge stöd om en medarbetare skulle utsättas för våld i nära relation.

- För oss som arbetsgivare är det självklart att vi gör allt vi kan för att vår personal ska må bra. Mår inte medarbetarna bra kan de inte hjälpa våra medborgare. Att alla medarbetare får frågan om våldsutsatthet gör att ingen behöver känna sig utpekad och är ett viktigt steg för att få stopp på våld i nära relationer, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Fakta:


Våld i nära relation handlar inte bara om fysiska slag. Våld är brett och det kan handla både om fysiskt våld, psykiskt våld, ekonomiskt våld, latent våld, sexuellt våld och hedersrelaterat våld. Våld förekommer i alla typer av partnerrelationer, men enligt brottsförebyggande rådet är våldet mot kvinnor störst, och en av fyra kvinnor har någon gång upplevt våld av en nuvarande eller före detta partner. I många familjer förekommer det barn och att uppleva eller utsättas för våld som barn kan påverka dig hela livet. Risken ökar för att du själv både kommer utsätta andra samt själv utsättas för våld i dina kommande relationer.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-11-22