Publicerad 2022-11-30

När avloppsstopp leder till källaröversvämningar

Att gå ner i källaren och upptäcka vatten över hela golvet är inte roligt. Men vad har egentligen hänt? Och vad ska du göra?

Källaröversvämningar kan bero på flera saker. I de fall som avloppsvatten kommit in i källaren kan det bero på ett stopp i en ledning. Stoppet kan antingen sitta i fastighetens egen ledning eller i kommunens ledning. Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den så kallade förbindelsepunkten (ansvarsgränsen) som oftast finns strax utanför tomtgränsen.

Avloppsstopp kan bero på:

  • att ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar eller ålder
  • att rötter växt igenom rörskarvar och täpper till eller hindrar vattnet att flyta igenom
  • att någon spolat ner något som inte ska vara i toaletten, till exempel blöjor eller våtservetter
  • att fett stelnat och fastnat i ledningen (speciellt vanligt för restauranger)

Kommunen jobbar förebyggande

- Kommunen jobbar regelbundet med att förebygga att någon ska behöva råka ut för det här, säger Kristina Kenning, sektorchef på Avfall VA. Vi filmar och undersöker 11 kilometer ledningar varje år för att se om och var de behöver rensas, renoveras eller bytas ut. Vi kontrollerar om det vuxit in rötter och försöker bygga bort och förbättra problemområden där det ofta blir stopp.

- Gamla VA-ledningar är ett problem i hela Sverige och Östersund är inget undantag. Även om vi har som mål att byta ut minst 8 kilometer ledningar varje år så hinner vi inte med överallt samtidigt, förklarar Mattias Hansson, arbetsledare på Avfall VA.

Vad händer om det ändå bli översvämning?

Om olyckan är framme ska du ringa till kommunen direkt. Om det är kontorstid kan du ringa kundcenter på 063 14 30 00 och är det kväll eller helg så ringer du till 112.

- Det första vi gör är att undersöka var felet ligger. Vi har nästan alltid med oss en spol- och sugbil direkt som kan hjälpa till att suga ut vattnet ur källaren och spola rent ledningen från stoppet, säger Mattias. Beroende på om felet ligger på kommunens eller fastighetsägarens sida av ansvarsgränsen så betalar kommunen arbetet eller så faller kostnaden på fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska alltid kontakta sitt försäkringsbolag.

Vad kan du göra?

Som fastighetsägare finns det saker du kan göra för att skydda dig från både avloppsöversvämningar och minska skadorna om det ändå skulle hända. Några exempel är:

  • installera skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avloppssystem
  • underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet
  • installera pump för avloppsvattnet från källarplanet
  • spola inte ner skräp och fett i avloppet, bara kiss, bajs och toapapper
  • förvara in dyrbara saker i källaren
  • förvara inte saker på golvet i källaren, installera hyllor och använd plastbackar istället för kartonger

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-11-30