Publicerad 2022-12-06

Nattvandring kan hjälpa företag att sänka elkostnaderna

För företag inom elintensiva branscher är det inte ovanligt att ha en månadskostnad för el på över 200 000 kronor. Kommunens energi- och klimatrådgivare berättar hur det med enkla medel kan gå att sänka kostnaden med 10 till 15 procent. Nattvandring är ett exempel.

Värmeanläggning

Elpriset ökar intresset för energieffektivisering

Många av de företagare som kommunens energi- och klimatrådgivare träffar driver elintensiva verksamheter. Tillverkningsindustri, verkstäder och lackeringsfirmor är exempel som alla kräver mycket el.

För mellanstora tillverkningsföretag är det exempelvis inte ovanligt att ha en månadskostnad för el på över 200 000 kronor.

I takt med att elpriset ökat har även intresset för att sänka elkostnaderna gjort det. Många företagare är oroliga inför vintern nu när man vet att elkostnaderna kan bli dubbelt så höga som tidigare, berättar Babak Bakhtiari, kommunens energi- och klimatrådgivare.

Nattvandring kan ge stor effekt

Man ser helt enkelt till att allt som inte behöver vara i gång under natten är avstängt.

Med enkla medel går det att sänka kostnaden med såpass mycket som 10 till 15 procent. Ett exempel på en sådan kostnadsbesparande åtgärd är nattvandring. Under nattvandringen stänger man av allt som inte behöver vara igång. Det kan vara belysning, men även maskiner som inte behöver inte vara i standby-läge.

Fler åtgärder för att sänka elkostnaden

En annan enkel men energibesparande åtgärd är att sänka värmen. Nästa steg kan vara att koppla belysningen till rörelsedetektorer så att de släcks även under dagtid i rum som ingen använder.

För företagare går det dessutom ofta att minska elkostnaderna kraftigt, med mellan 30 till 50 procent, genom att byta äldre maskiner mot nya och se över hur ventilationen används.

Investeringsstöd en möjlig lösning

Det finns många företag som har gamla maskiner och där finns det utrymme att göra stora besparingar genom att byta till nyare teknik. Att byta ut maskinparker och göra andra stora förändringar är dock inte gratis, men det finns investeringsstöd att söka, avslutar Babak Bakhtiari.

Om Energi- och klimatsmarta Företag

Energi- och klimatsmarta Företag är ett projekt som finansieras av Energimyndigheten. Projektet innebär utökad energi-och klimatrådgivning riktad mot små- och medelstora företag och rådgivningen ovan är exempel på det.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-12-12