Publicerad 2022-12-09

Nu är Seniorguide 2023 på väg!

Denna vecka kommer det att skickas ut en informationsbroschyr till medborgare över 70 år som bor i Östersunds kommun. Broschyren är en del i vårt arbete med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun, där medborgarna ska kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv – hela livet.

Två personer med mössor i förgrunden. En av dem fotar med mobilen. I bakgrunden syns ett vintrigt Östersund med Rådhusets torn som sticker upp i vinterdiset.

Kommunen erbjuder en rad olika former av service, stöd och omsorg som alla kanske inte känner till. I broschyren ger vi en översiktlig presentation av olika tjänster och verksamheter som kan underlätta livet som senior. Vi beskriver även hur medborgarna kan stärka sitt inflytande och bidra till att förbättra kommunens verksamheter.

– Undersökningar som kommunen genomfört har visat att många seniorer inte har tillgång till internet och ”smarta mobiltelefoner”, säger Åsa Wallin, som är projektledare för arbetet med en åldrandevänlig kommun (”Age-friendly cities and communities”).

Information till alla

– Det har därför framförts önskemål att kommunen ska sprida information på andra sätt än bara via hemsidan eller sociala medier. Genom att skicka ut en pappersbroschyr till medborgare över 70 år vill vi säkerställa att alla i den målgruppen får ta del av samma information och kännedom om var man kan vända sig om man behöver mer information om något område, säger Åsa Wallin.

Läs mer

Broschyren finns också publicerad på kommunens hemsida om arbetet med att bli en åldrandevänlig kommun. För att ta del av broschyren och läsa mer om det pågående utvecklingsarbetet, följ den här länken:

Länk till sidan "Östersund - en kommun för aktivt och hälsosamt liv och åldrande" på ostersund.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-12-09