Publicerad 2022-12-14

Här är kandidaterna till Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2022

I år är det nio kandidater till Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris. Vem som vinner blir offentligt vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde onsdag den 21 december.

Prissumman för 2022 års kvalitetspris är 35 000 kronor.

Kandidaterna till årets pris är:

Digital kostregistrering

Genom samverkan med Mittuniversitetet har digital kostregistrering tagits fram. Det underlättar för vård-och omsorgspersonalen att kunna förebygga undernäring hos medborgare, då de kan beräkna näringsinnehåll i maten på ett enkelt sätt.
Genom kostregistreringen ökar också personalens kunskaper om måltidens betydelse och näringsinnehållet i maten vilket förebygger undernäring.

Hälsoträffar för äldre

Inom ramen för hälsofrämjande kommun har hälsoträffar för äldre genomförts vid kommunens Mötesplatser. Hälsoträffarna har varit mycket uppskattade av medborgare och det har bland annat lett till att medborgare fortsatt att besöka mötesplatsen.
Medborgarna har tagit till sig de hälsofrämjande råd som givits och informationen om de tjänster som förvaltningen kan ge har varit uppskattad.

Fritzhemsgatan 21 – LSS-bostad

LSS-bostaden har skapat en gemensam plattform för samtal med medborgarna. Genom utbildning i motiverande samtal har personalens trygghet och arbetsglädje i arbetet med medborgarna ökat. Genom att använda motiverande samtal (MI) som metod kan medborgarna uttrycka sina behov och önskningar i större utsträckning.

Elisa Ringnér och Margareta Lundkvist, måltidsombud vid Tallbacka särskilda boende

Margareta och Elisa har i sin funktion som måltidsombud skapat samlad information och kunskap kring mat och måltider som finns tillgängligt i varje kök vid enheten.
Vård och omsorgspersonal kan lätt ta del av information om regler kring mathållning, medborgarnas individuella behov vid måltiderna, regler kring måltidsmiljön, recept på mat och näringsberikningar med mera. Det leder till en god måltidsmiljö och bättre mat till medborgarna!.

Ryttarvägen 81 – LSS-bostad

På Ryttarvägen får medborgarna utmana sina gränser och bygga självförtroende genom fysisk aktivitet, rörelseglädje, kultur och musik. Personalens engagemang skapar hög trivsel och har bidragit till låga sjuktal.

Sven Isaxon, sjuksköterska vid Frösö strands särskilda boende

Sven är en sann kulturbärare för tillit och framåt med hjärtat. Han har ett mycket gott bemötande till de boende och deras anhöriga. Han får medborgare och medarbetare att
känna sig sedda och uppskattade och lyfter omvårdnadspersonalen i deras arbete.

Indalens korttidsboende vid Häradsgården

Indalens korttidsboende har infört ett arbetssätt med en utsedd koordinator som lotsar medborgaren under vistelsen vid enheten. Koordinatorn ser till att rehabiliteringen går framåt för medborgaren och tar de kontakter som behövs för att medborgaren så snart som
möjligt kan återvända hem.
För medborgaren är varje dag hemma i sin hemmiljö värdefull då det egna hemmet ger bästa förutsättningar för en god rehabilitering.

Brevbäraren – Särskilt boende

Arbetsgruppen på Brevbärarens särskilda boende arbetar helhjärtat med att se till varje enskild medborgares önskan om hur omsorgen ska ges. Det leder till förtroende och tillit hos medborgare och dess anhöriga/närstående. De arbetar aktivt med att ge medborgarna en ”guldkant” i vardagen.

Enhetschef Annelie Stigebrand – Skogsbruksvägen 131 särskilt boende

Med fantasi och stort engagemang förgyller Annelie medborgarnas dagar genom att ordna många olika sociala aktiviteter, exempelvis hattparad, biokvällar med mera.
Aktiviteterna uppskattas också av anhöriga/närstående och personalen. Annelie hjälper också gärna sina chefskollegor med kunskap och stöd.

Läs mer om kvalitetspriset

Länk till sidan "Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris" på ostersund.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-12-14