Publicerad 2022-12-14

Nu är övergången till Badhusparken tryggare - en av flera insatser för ett fossilfritt Östersund 2030

Under hösten har kommunen byggt om korsningen Strandgatan – Samuel Permansgatan för att förbättra tryggheten för fotgängare och cyklister. Det här är en av flera gång- och cykelfrämjande insatser för ett fossilfritt Östersund 2030.

Bild på cykelövergången vid Badhusparken, som markeras av en stor cykel i järn på en sten.

Samtidigt med ombygget av korsningen har kommunen anpassat gång- och cykelvägarna på hela sträckan mellan Stortorget och Badhusparken för att skapa ett bättre flyt och en säkrare färdväg, genom att bland annat flytta ut cykelbanan till mitten av Samuel Permansgata.

– Genom att flytta ut cykelbanan från husväggen syns cyklisterna bättre för bilister, samtidigt som de själva får bättre sikt i korsningarna, säger Carola Jonsson, trafikingenjör Östersunds kommun.

Sträckan mellan Badhusparken och Stortorget är ett viktigt stråk för pendlare, med ett stort antal både cyklister, gångtrafikanter och bilister dagligen. Förhoppningen är att det nu ska bli bättre flyt och ökad säkerhet för samtliga.

– Nu behöver inte heller fotgängare korsa cykelvägen för att kunna fortsätta på gångvägen när de passerat järnvägsövergången till Badhusparken. Utan gång- och cykelbanan fortsätter löpa parallellt på samma sida hela vägen, vilket minskar risken för kollisioner, säger Marina Koster, projektledare Östersunds kommun.

Detta gäller nu på Samuel Permansgatan

Nedre delen av Samuel Permansgatan, mellan Strandgatan och Köpmangatan, är avstängd för biltrafik. De två sidsektionerna är gångbanor och mittenstråket är cykelbana. Övergångsställe över till Badhusparken är placerat vid vänstra gångbanan sett från Stortorget.

I övre delen av Samuel Permansgatan, mellan Köpmangatan och Stortorget, är mittenstråket en cykelgata. Vilket innebär att det är tillåtet att köra bil, men på de cyklandes villkor. Sidsektionerna är fortsatt gångväg.

Ombyggnationerna finansieras till hälften av Trafikverket via Stadsmiljöavtalet

Läs mer arbetet för ett fossilbränslefritt Östersund 2030

Övergången till Badhusparken blir tryggare och det blir tydligare för alla vad som är gångväg och cykelväg. Foto: Håkan Wike

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-12-14