Publicerad 2022-12-29

Nu ska livs­medels­kontrollen betalas i efterhand

Från och med 2023 kommer kommunen att efterhandsdebitera livsmedelskontrollen. Tidigare har livsmedelsanläggningar betalt en fast årsavgift, som betalats i förväg.

2021 blev det möjligt att betala livsmedelskontrollen i efterhand, tack vare en ny avgiftsförordning. Östersunds kommun har under 2022 delvis gått över till betalning i efterhand: nyregistrerade livsmedelsanläggningar har kunnat betala för sin livsmedelskontroll i efterhand.

Från och med 2023 går vi helt över till efterhandsdebitering. Alla registrerade livsmedelsföretag / livsmedelsverksamheter kommer nu att debiteras efter det att kontrollen har utförts.

Det är tiden som styr avgiften

Kommunen gör livsmedelskontroller hos restauranger, caféer, butiker och andra verksamheter som omfattas av livsmedelslagstiftningens krav.

Livsmedelskontroller görs för att skydda oss konsumenter så att maten är säker och att ingen blir lurad eller vilseledd.

Kostnaden livsmedelskontrollen för det ska täckas av de avgifter som verksamheterna betalar och de betalar för den tid livsmedelskontrollen tar. Det är inte bara den tid som vi är ute i verksamheterna, utan även den tid det tar för oss att förbereda besöket, göra efterarbete och administrera.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-12-29