Publicerad 2023-01-09

Avfallstaxan och VA-taxan höjs

Från och med 1 januari 2023 höjs både avfallstaxan och VA-taxan. Det är inte unikt för just Östersunds kommun, kostnader för hanteringen av avfall och VA stiger överallt.

Du som har kommunalt vatten och avlopp och sophämtning betalar en viss taxa för det. Om du bor i villa så får du räkningen separat och om du hyr din bostad ingår det oftast i hyran. Pengarna går till att fortsätta leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och hämta och ta hand avfall.

Varför höjs taxorna?

Nästa räkning från Avfall VA kommer att vara lite större än förra året. Taxehöjningen är ingenting unikt för Östersunds kommun. Underhåll, reparationer och renoveringar av avfallsanläggningar och VA-system släpar efter i hela Sverige. Mycket är byggt på 50- och 60-talet och det finns mycket som inte längre går att renovera utan måste rivas och byggas nytt.

Här är några exempel på varför taxan höjs i Östersunds kommun:

  • Det ställs högre krav för hanteringen av både avfall, dricksvatten och avlopp och det innebär uppgraderingar och renoveringar av anläggningar.
  • Vi måste bygga ett nytt vattenverk i Östersund för att klara framtida krav på vattenrening och säkra tillgången på rent dricksvatten i framtiden.
  • Kostnaden för kemikalier som till exempel behövs för att rena avloppsvatten, transporter och drift ökar.

Du kan läsa om alla gällande avgifter för vatten och avlopp och sopor här på hemsidan.

Vad får du för avgifterna?

När det gäller avfalls- och VA-taxan så får inte kommunen ta ut mer pengar än vad vi kommer att göra av med. Det betyder att vi inte går med vinst på dina taxepengar. Några exempel på vad du får för avgifterna är:

  • Rent, gott och lokalproducerat dricksvatten direkt till din kran
  • Avloppsvatten omhändertaget och renat
  • Bortforsling och omhändertagning av regn- och smältvatten som rinner på gator och tak
  • Dygnet runt beredskap med kunnig VA-personal som till exempel lagar läckor och ser till att allt fungerar som det ska
  • Ditt restavfall och matavfall hämtat och omhändertaget
  • Service med återvinningscentraler som tar hand om ditt avfall och ser till att det tas hand om på rätt sätt

Funderar du på hur du kan göra din avfalls- och vattenfaktura lite billigare? Följ oss på sociala medier eller håll utkik här på hemsidan. Vi kommer att ge flera tips framöver.

Avfall VA på sociala medier

Facebook
Avfall VA Östersund

Instagram
@avfallvaostersund

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-01-09