Publicerad 2023-01-10

Fortsätt sortera ut plasten

Fortsätt att sortera ut plasten. Bara då är det möjligt att återvinna den. Om plasten är inblandad i restavfallet som går direkt till förbränning så kommer plasten inte att återvinnas alls. Det sker utveckling som kommer att leda till ökad återvinning av plasten.

Plast

Så vad händer med plasten?

På återvinningscentralen i Odenskog samlar vi in plast för sig. Det är till exempel pulkor och plastmöbler, alltså inte förpackningar. Plasten går vidare till en entreprenör som sorterar upp den för att den ska återvinnas. Tyvärr är det inte så stor andel som kan återvinnas idag. Men kommunen för dialog med flera aktörer för att få till en bättre återvinning av plasten.

Det är svårt att sortera upp plasten och en anledning är att det finns så många olika sorter. En del plaster går inte heller att återvinna. Men det pågår flera initiativ och teknikutvecklingen går framåt för att förbättra sortering och återvinning.

Brödpåsar och andra plastförpackningar måste sorteras ut

Förpackningarna ska lämnas till återvinningsstationens container. Det kravet har gällt sedan mitten av 90-talet. Andelen plastförpackningar som återvinns är högre än för övrig plast, 30%. Det kommer att bli bättre för plastindustrin gör en stor satsning på en ny sorteringsanläggning där Sveriges alla plastförpackningar ska kunna sorteras.

Läs mer om avfall och återvinning

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-01-12