Publicerad 2023-01-11

Bostäder i Brunflo till granskning

Detaljplanen för Brunflo-Änge 1:144 med flera skickas på granskning, mellan den 11 januari och 3 februari 2023 kan du skicka in dina synpunkter på detaljplanen.

Flygbild över Brunflo med det aktuella planområdet inringat i rött.

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bredda markanvändningen för att kunna ge förutsättningar att utveckla och stärka Brunflo som tätort. En del av marken föreslås ska användas till småhus och det blir möjligt att bygga flerbostadshus på mark som tidigare var vikt för friliggande villor. Det kommer även bli möjligt att bygga lokaler för vård samt ge permanent bygglov på hemtjänstens verksamhet. På naturmarken kommer det gå att skapa kopplingar för fotgängare och cyklister mellan områden.

Tyck till

Granskningen pågår under perioden den 11 januari och 3 februari 2023.

Den som har synpunkter/anmärkningar på planförslaget kan lämna in eller sända in dem senast den 3 februari 2023 till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen – så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Granskning

Granskningen ska visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-01-11