Publicerad 2023-02-06

Ansökan om planbesked för Sametinget lämnas in på Samefolkets dag

För 19 år sedan gav dåvarande statsministern Göran Persson ett löfte om en ny sametingsbyggnad. På Samefolkets dag den 6 februari 2023 lämnades ansökan om planbesked in till stadsarkitekten i Östersunds kommun.

I dag måndag lämnade Östersund kommuns mark- och exploateringschef Bengt Gryckdal in projektets ansökan om planbesked till stadsarkitekt Maria Boberg på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

I början av 2019 beslutade Sametingets plenum att Sametingets parlamentsbyggnad ska byggas i Staare/Östersund.

Valet föll på Fornön

Därefter har Sametingets styrelse genomfört en uppdatering av lokalprogram och tomtutredning för byggnaden i samarbete med Murman arkitekter och Östersunds kommun.

Utifrån tomtutredningen beslutade Sametingets plenum i slutet av 2021 att välja tomtalternativet Fornön nedanför Jamtli för Sametingets parlamentsbyggnad.

Få fart på processen

I dag måndag lämnade Östersund kommuns mark- och exploateringschef Bengt Gryckdal in projektets ansökan om planbesked till stadsarkitekt Maria Boberg på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Nu fortsätter arbetet med att äntligen kunna möjliggöra byggnation av ett samiskt parlament i Östersund. Vi från kommunen har krokat arm med Sametinget sedan deras val föll på Östersund och vi tar nu det här steget för att få fart på processen, säger Bengt Gryckdal.

Ansökan om planbesked brukar handläggas i cirka fyra månader. Om den beviljas så kan detaljplanearbetet påbörjas.

Finansieringen måste lösas

Men när det gäller Sametingets nya byggnad i Östersund så återstår andra knutar att lösa upp, bland annat finansieringen. Här krävs besked från Statens Fastighetsverk och regeringen.

Effie Kourlos är kommunalråd (C) och samepolitisk talesperson.

– Staaren tjïelte vill se att Sametingets parlamentsbyggnad snart står på plats i Östersund. Det här är en viktig fråga för oss och vi förväntar oss att regeringen snarast går Sametinget till mötes och ger Statens fastighetsverk i uppdrag att påbörja projekteringen. Östersunds kommun står redo att göra allt vi kan för att underlätta processen och ser nu därför till att detaljplanearbetet kan påbörjas, säger Effie Kourlos.

 

Bakgrund

2004: Statsminister Göran Persson avger löfte om ny sametingsbyggnad.

2005: Statens fastighetsverk (SFV) presenterar utredning om ny sametingsbyggnad, med tomt i Kiruna. Regeringsbeslut om arkitekttävling.

2006: Arkitekttävling genomförs, där juryn utser Badjáneapmi av Murman arkitekter till vinnare.

2006/07: LKAB meddelar att utsedd tomt (kv. Sågarbetaren) påverkas av gruvans utbredning. Projektägaren SFV drar tillbaka ansökan om medel till byggnadsprogram hos finansdepartementet, med motivering att den aktuella tomten är förutsättning för vinnande arkitektbidrag.

2006: Regeringsskifte, osäkerhet angående finansiering av byggnaden.

2008: Murman arkitekter presenterar tomtutredning med tre alternativa förslag i Kiruna: Matojärvi, Truckverkstaden samt Petsamo.

2009-2011: LKAB meddelar att det finns brytvärda malmfyndigheter vid tomtalternativet Matojärvi. Tomt vid Truckverkstaden på Luossavaara väljs som ersättningsalternativ. LKAB presenterar utredning där det framkommer att delar av Luossavaaraområdet är underminerat av tidigare gruvbrytning. Kiruna kommun beslutar därmed att nya centrum ska placeras mellan Tuolluvaara och jägarområdet.

2013/15: Tomt vid Tuolluvaara och nya centrum i Kiruna utreds och presenteras av LKAB och Kiruna kommun som alternativ till tomten vid Luossavaara.

2006 – 2016: Flertalet kommuner inkommer under årens lopp med alternativa tomtförslag för plenumsbyggnad.

2016: Kommuner inbjuds att presentera förslag på placering av plenumsbyggnad i samband med plenum i Skellefteå 3 oktober 2013.

2018: Plenum beslutar (180523–25 § 29) att utreda tre orter: Kiruna, Vilhelmina, Östersund.

2019: Plenum beslutar (190221 § 10) att parlamentsbyggnad ska byggas i Östersund.

2020-2021: Sametingets styrelse genomför studiebesök i Östersund, Murmans reviderar lokalprogram och skisser samt genomför tomtutredning av alternativa tomter i Östersund på uppdrag av Sametingets styrelse. Utifrån tomtutredningen beslutar Sametingets plenum (2021-11-30—12-02, § 32) att förorda tomtalternativ Fornön för Sametingets parlamentsbyggnad.

Februari 2023: Östersunds mark- och exploateringschef Bengt Gryckdal lämnar in ansökan om planbesked till stadsarkitekt Maria Boberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Östersunds kommun.

(Källa: Sametingets hemställan till Kulturdepartementet Dnr 2019-00693)

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-02-06