Publicerad 2023-02-09

Kommunens resultat 2022 - positivt för alla medborgare

Östersunds kommun har ett preliminärt resultat på 176,1 miljoner kronor i överskott för 2022. Det är positivt för alla medborgare att kommunens ekonomi är god.
– Speciellt nu inför tuffare ekonomiska tider som vi ser både 2023 och 2024, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Rosa himmel över östersund med vintervita träd i förgrunden

De största orsakerna till att resultatet för 2022 är så positivt är att skatteintäkterna och generella statsbidrag ökat med drygt 100 miljoner kronor jämfört med budget, samt att arbetsgivaravgiften varit närmare 30 miljoner kronor lägre än budgeterat. Att leverera ett högre resultat än ”nödvändigt” kan kanske uppfattas som märkligt i dagens kärva ekonomiska tider. Men faktum är att det är till alla medborgares fördel att kommunen gjorde ett bättre resultat än förväntat förra året.

Behöver inte låna lika mycket för våra investeringar

– För alla medborgare innebär det goda resultatet bland annat att Östersunds kommun inte behöver låna lika mycket pengar för våra investeringar. Det i sin tur leder till att våra framtida räntekostnader inte blir lika höga som de skulle ha blivit utan detta goda resultat, säger Anders Wennerberg och fortsätter:
– Eftersom kommunen är inne i en period med stora investeringsbehov är det extra viktigt att kunna ha starka resultat.

Ta ansvar för ekonomin och inte skjuta kostnaderna på framtida generationer

Budgeten för 2022 var 30 miljoner kronor i överskott, vilket var en svag budget. Budgeten borde haft ett planerat överskott på 92,5 miljoner kronor då en kommun bör ha ett överskott med minst två procent av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag.

– Det är ett av sex kriterier i en riktlinje vi har i Östersunds kommun. Att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning styrs av kommunallagen och syftet är att varje generation ska ta ansvar för ekonomin och inte skjuta kostnaderna på framtida generationer, säger Mona Jonsson, ekonomidirektör vid Östersunds kommun.

Fotnot

Årsredovisningen för hela kommunkoncernen kommer att behandlas i kommunfullmäktige i april.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-02-09