Publicerad 2023-02-20

Tre tips till företagare som vill spara energi och el

Företagarna har blivit alltmer intresserade av att minska sin energi- och elanvändning och många har redan gjort en del åtgärder. De som vill göra mer än det mest grundläggande kan dock möta utmaningar. Här är tre tips på vägen i arbetet mot ett energieffektivt företag.

Företag som gjort åtgärder vill göra mer

Elbristen och det ökade elpriset gör att intresset för energieffektivisering ökar. Inte bara hos privatpersoner, utan även hos företag. Redan efter sommaren märktes skillnad och därefter har intresset fortsatt att öka. Många företag som hör av sig till kommunens energi- och klimatrådgivare har redan gjort en del åtgärder. Det kan handla om belysning, ventilation och värmeåtervinning. De vill sedan göra ännu mer, men hur gör man då bäst för att minska el- och energianvändningen ytterligare?

Tre tips för energieffektivisering

Enligt kommunens energi- och klimatrådgivare är det tre framgångsfaktorer som ligger bakom en lyckosam energieffektivisering.

1. En tydlig plan

Ska energieffektiviseringsarbetet bli lyckosamt behövs en tydlig plan. Planering och struktur är bra både för att kunna kategorisera och prioritera mellan åtgärderna. Det är även bra för att höja motivationen för energieffektivisering.

Planen kan också hjäpa företagarna att aktivt ta ställning till om energieffektiviseringsarbetet ska genomföras överhuvudtaget, den blir en form av beslutsunderlag.

2. Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar är viktiga, eftersom energieffektivisering ofta innebär någon form av investering. Även om det är lönsamt på sikt, så gäller det att ha förutsättningar att kunna genomföra investeringarna. Det gäller inte minst om det handlar om större utgifter som för modernare och mer energieffektiv maskinpark, utrustning med mera. Utan ekonomiska förutsättningar prioriteras övriga utgifter och kostnader som måste täckas.

Detta brukar vara tydligast bland små och medelstora företag, men även större kan, beroende på bransch och ekonomisk situation, uppleva svårigheter med nyinvesteringar.

3. Information om olika investeringsstöd och bidrag

Det är relativt få företag som har kännedom om olika investeringsstöd och bidrag som finns att söka för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. De flesta ”har hört någonting från någon” eller har ganska begränsad kunskap om till exempel vilka myndigheter som erbjuder dessa former av stöd. Många företagare blir mer motiverade att sätta i gång sitt energieffektiviseringsarbete efter att de har fått information om vilka investeringsstöd- och bidrag som går att söka.

Vill ditt företag ha hjälp med energieffektivisering?

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri rådgivning:

Babak Bakhtiari

babak.bakhtiari@ostersund.se

Telefon: 076-118 00 71

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-02-20