Publicerad 2023-02-24

Samiska konstnärer skissar på utsmyckning av Storsjö Strand

Just nu pågår en upphandlingsprocess för att gångstråket och parkområdet vid Storsjö Strand ska få en konstnärlig gestaltning med samisk inriktning. När nya kvarter växer fram i etapp 2 de närmaste åren, skapas trivselytor för både boende och stadens invånare och besökare. Det blir en plats för människor att mötas för rekreation och spontana aktiviteter.

Vid stranden med utsikt mot Frösön, syns ett raketliknande torn i metall.

Här syns ett annat konstverk i närheten, ”Raketen” av Annette Olsson

Temat för den konstnärliga utformningen är ”vind”, inspirerat av strandens väderutsatta läge. Det kan ta sig uttryck i konstverk som skyddar mot, interagerar med eller på något sätt gestaltar vind.

Konstnärerna presenterade de första skisserna under september och då avgjordes vilka som går vidare till nästa fas. Det gav möjlighet att anpassa förslagen utifrån den pågående byggprocessen.

– Det är en stor poäng med att konstnären är med i ett tidigt skede. Beslut om vilken konstnärlig utsmyckning som ska antas fattas i Kultur- och fritidsnämnden under våren 2023. Därefter produceras verken, förklarar Kristina Strömgren som är kommunens konstsamordnare.

Historisk, samisk närvaro

Patricia Fjellgren är samisk kurs- och aktivitetssamordnare vid Östersund kommun. Hon menar att den samiska konsten spelar en viktig roll för att både spegla och förmedla urfolkskulturen.

– Det har alltid funnits en samisk närvaro i Östersund. Det ser vi inte minst på att många platser skrivs med både sitt svenska och samiska namn. För inte alltför länge sedan betade renar på Frösön och flyttades till och från vinterbete genom staden. Då passade samerna på att sälja varor på Stortorget. Så det finns en stark historisk koppling.

En procent-regeln för finansiering

Sedan 1984 arbetar kommunen enligt en procent-regeln, det vill säga att en procent av entreprenadkostnaden vid byggprojekt ska avsättas till konst. 2017 utökades det till att gälla även gator, parker och rondeller.

Vid Storsjö Strand har Kultur- och fritidsnämnden dessutom beslutat om en särskild investering som ger en konstbudget på närmare 1,3 miljoner.

– Det gör att vi kan vara stolta över att bidra till vårt framtida kulturarv. Genom att upphandla den här konsten får vi spännande, unika verk för just det här projektet. I dialog mellan arkitekt och konstnär kan vi gestalta livsmiljöer på offentlig plats, säger Kristina Strömgren.

Konsten är för alla invånare

Kristina Strömgren är hemvändaren som efter några år i Stockholm och utbildning vid Konstfack återvänt till Jämtland. Sedan januari 2019 ansvarar hon för kommunens konst; från konstsamlingen med ca 5000 lösa verk som är utplacerade på kontor, skolor, äldreboenden etc till offentlig konst, hantering och underhåll samt inköp av lokal och nationell samtidskonst till kommunens konstsamling.

– Jag är också delaktig i konstnärlig gestaltning av cirka tio pågående byggprojekt, varav Storsjö Strand är ett. Det är viktigt att komma ihåg att kommunens konst är till för alla invånare.

– Vissa konstverk finns på exempelvis äldreboenden och kan vara svåra att se på plats. Därför har vi samlat alla offentliga verk digitalt på konstwebben för den som vill se dem och veta mer.

Kristina står vid StorsjöStrand intill en låg svängd mur.

Den samiska närvaron har alltid funnits i området och för inte alltför länge sedan betade renar på Frösön. Kristina Strömgren vid det befintliga konstverket Flex fluxus av Erik Rören vid Sjötorget. Foto: David Engdahl.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-02-24