Publicerad 2023-03-02

Industriföretagens topp tre energispartips

Ofta har företag olika behov av och olika möjligheter för att spara energi. Inom industrin finns dock åtgärder som återkommer – här är topp tre.

Jonsson & Paulsson, fotograf: Sandra Lee Pettersson

Jonsson & Paulsson, fotograf: Sandra Lee Pettersson

När kommunens energi- och klimatrådgivare är ute och träffar företag är det, förutom bransch, andra faktorer som spelar roll för vilka behov och möjligheter att spara energi som finns. Bland annat storlek och lokaler, men även vilka produkter och tjänster företagen erbjuder. Följande åtgärder brukar vara populära bland industriföretag:

Potentialen är stor, här finns mycket energi att spara!

1. Belysning

– Belysning är ett åtgärdsområde som ofta förekommer hos industriföretag och verkstäder. Vissa företag har redan identifierat möjligheten och bytt hela eller delar av belysningen till mer energieffektiva LED-lampor. Att installera sensorer som styr belysningen på åtminstone vissa delar av arbetsplatserna brukar också vara en ganska vanlig åtgärd. Potentialen är stor, här finns mycket energi att spara! Det säger Babak Bakhtiari, energi- och klimatrådgivare på Östersunds kommun.

2. Uppdatera energikrävande utrustning

 – Att uppdatera och ersätta delar av maskinparken är en annan populär åtgärd. Produktiviteten kan öka, samtidigt som den nya och energieffektivare tekniken ger lägre elkostnader. Däremot kan det kräva en större investering. Att modernisera kompressorer brukar också komma upp när man pratar energieffektivisering. Det bör ske med anpassning till kapacitet och företagens behov.

3. Portar – rutiner och typer

– Fel typ av portar och portar som används på fel sätt kan vara riktiga energitjuvar, eftersom värmen försvinner ut när de står öppna. En lösning kan vara att ersätta befintliga med modernare, tidsinställda och/eller sensorstyrda portar. En annan lösning kan vara att helt enkelt se över rutiner och i dialog med personalen bestämma hur och hur ofta portarna används.

Övriga populära åtgärder

Utöver åtgärderna ovan, är många intresserade av att installera solceller och vissa har redan påbörjat arbetet genom att få offert från olika leverantörer. Intresset för att installera laddpunkter för elbilar är fortsatt stort, oavsett bransch och storlek på företag.

Ytterligare exempel på åtgärder är energikartläggning, se över uppvärmning, värmeåtervinning, kylsystem, isolering, samt timer- och/eller temperaturstyrda motorvärmaruttag. En annan viktig åtgärd är att utbilda och inspirera personal. Detta för att öka medvetenheten om möjliga energibesparingsåtgärder på arbetsplatsen.

Fastighetsägaren har betydelse

En av de viktigaste faktorerna som påverkar hur mycket företagarna vill och kan jobba med energieffektiviseringsåtgärder är vem som äger lokalen. Vissa åtgärder vara direkt kopplade till fastigheten. Dessutom har det stor betydelse hur väl man kommer överens och hur enkel hyresvärden är att kommunicera med. Är hyresvärden inte så tillmötesgående blir det naturligtvis svårare att genomföra vissa åtgärder.

Under april – december 2022 drev kommunen ett projekt med fokus på energieffektivisering hos små- och medelstora företag. Företagen blev kontaktade eller kontaktade själva kommunens klimat- och energirådgivare för kostnadsfri rådgivning. I vissa fall ingick även rådgivning av miljöskyddsinspektör som en del i ett samarbete mellan klimat- och energirådgivarna och kommunens miljöbalksgrupp. Projektet finansierades av Energimyndigheten.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-03-02