Publicerad 2023-03-02

Ny skulptur ska glädja gångare och cyklister på Frösön

Skulpturen Frej till Frösön kommer att pryda området vid ”serpentinen” längs Bergsgatans nya gång- och cykelbanan. Det står klart efter en upphandling. Invigningen blir den 30 juni.
– Jag hoppas att konstverket ska få förbipasserande att le, och att cyklisterna som kämpar på uppför backen ska bli lite peppade” säger konstnären Gabriel Jonsson. 

En staty i brun lera som förestället en galt. På galten rider en pojke. En pappfigur intill är inte riktigt lika lång som statyn.

Pappfiguren som är i höjd av en människa ger en uppfattning om storleken på statyn som som ska pryda ”serpentinen” längs Bergsgatans nya gång- och cykelbana. Fotograf: Gabriel Jonsson

Konstverket föreställer guden Frej som ung pojke ridande på galten Gyllenborst. Att Gabriel Jonsson valde att arbeta med Frej beror på att det finns starka kopplingar till Frösön. Namnet Frösön kommer från Frejs fornnordiska namn Frö.

– Området kring den här delen av cykelbanan känns som en sista utpost innan du kommer till skogen och klippan ovanför Bergsgatan. Jag vill fånga gränskänslan och låta Frej komma ner från mystiken i skogen till den samtida cykelbanan, berättar Gabriel Jonsson.

Konstverket utformas för att fungera både för dem som cyklar uppför backen och bara kan slänga ett öga på skulpturen och för dem som har tid att stanna och studera detaljer. Skulpturen blir förhållandevis stor, cirka två meter hög om man räknar in fundamentet som den ska stå på.

Galten får sällskap av två kultingar

I samma stil som Frej och Gyllenborst skapas också två mindre skulpturer, av vildsvinskultingar, som kommer att pryda två rastplatser längs gång- och cykelvägen.

– Konsten har en viktig roll i det offentliga samtalet och demokratibyggandet, därför satsar Östersunds kommun en procent av budgeten vid ny- och ombyggnation på offentliga gestaltningar. Gabriels skulpturer är ett fantasieggande och lite oväntat inslag i skogspartiet som vi hoppas kunna sätta cykelstråket på kartan och bli ett utflyktsmål i sig, säger Jenny Persson, konstnärlig rådgivare, Östersunds kommun.

Bakgrunden till satsningen på en ny gång -och cykelbana längs Bergsgatan på Frösön är utbyggnaden av området ”bakom berget” som lett till både fler cyklister och gångare och en ökning av biltrafiken. För att öka tryggheten breddas gång- och cykelstråket och belysning sätts upp. Även bilvägen breddas något.

Mer om bygget av den nya gång- och cykelbanan

Bygget av den nya gång- och cykelvägen startade våren 2021 och invigdes för trafik hösten 2022. Under våren 2023 ser kommunen över vägrenarna längs sträckan och gör klart de sista detaljerna, så som kantsten och utsmyckning. Konstverken ”Frej till Frösön” planeras att invigas 30 juni 2023.

Här kan du läsa mer om nya gång och cykelbanan

Kartan visar var statyn kommer att placeras.

Porträtt Gabriel Jonsson, fotograf Simon Hjortek.

Brun lerstaty med två små björnungar som ligger i en rund hög.

Två mindre statyer av vildsvinskultingar, kommer att pryda två rastplatser längs gång- och cykelvägen. Fotograf Gabriel Jonsson

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-03-02