Publicerad 2023-03-14

Nu byter vi belysning längs Prästgatan

Belysningen längs vår gågata sjunger på sista versen och behöver bytas ut. Vi har tagit fram ett nytt belysningsprogram. Det går ut på att inte bara belysa gågatan utan också skapa stämning och ta fram gatans kulturhistoria. Nu sätter vi igång med första etappen av belysningsbytet längs Prästgatan.

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Gågatan är en kulturhistoriskt viktig miljö och vår stads "finrum". Därför var det viktigt att belysningen inte bara skapar trygghet utan också stämning och trivsel. Belysningen ska binda ihop gågatan, från Färjemansleden och via den nya gång- och cykelbanan i Prästgatans förlängning, ända till Centralstationen.

De nya armaturerna kommer att monteras på fasaderna och hänga i linor över gatan, istället för på lyktstolpar. Det kommer att uppfattas som ett pärlband mot den mörka himlen och det förbättrar också gågatans framkomlighet och tillgänglighet.

Etapp 1 Stortorget - Postgränd

I år byter vi belysning i de tre kvarteren närmast Stortorget. Vi börjar i mitten av mars och räknar med att arbetet kommer att pågå in i september månad.

Det kommer att bli stökigt med buller och begränsad framkomlighet. Men det kommer att bli fint när det är klart!

Läs mer om Prästgatans nya belysning

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-09