Publicerad 2023-03-15

Läraren från Ukraina är tacksam att få lära sig svenska

Lina Shkurynska, 30 år från staden Zhytomyr, är en av cirka 40 ukrainska medborgare som just nu bor och läser SFI (svenska för invandrare) i Östersund.
- Jag jobbade som grundskolelärare i Ukraina och hoppas att kunna få ett jobb här i Östersund nu när jag får lära mig svenska språket, säger hon.

Lina Shkurynska är en av 40 ukrainska medborgare som just nu läser svenska för invandrare i Östersund.

Drygt 40 ukrainska medborgare som sedan cirka ett halvår till ett år sen bor i Östersund, fick under tisdagen börja studera svenska för invandrare.

- Beslutet att tillåta medborgare från Ukraina att läsa SFI kommer ge ökade möjligheter för målgruppen att få arbete i Östersund och därmed möjlighet till egen försörjning, säger Magnus Andersson, skolchef och rektor vid vuxenutbildningen Östersunds kommun och fortsätter:

- Kunskap i det svenska språket och möjlighet till arbete är nyckeln till en lyckad integration i det svenska samhället.

”Ska jobba hårt”

30-åriga Lina Shkurynska kom till Östersund i augusti, och bor för närvarande på Östersunds camping. Innan hon var tvungen att fly sitt hemland på grund av kriget jobbade hon som lågstadielärare i staden Zhotomyr. Drömmen är nu att kunna jobba som lärare i Östersund efter att bättre ha lärt sig det svenska språket.

- Det är svårt att hitta jobb här men jag ska jobba hårt och försöka lära mig svenska snabbt. Jag är väldigt glad att vi får läsa SFI nu och tror att det kommer hjälpa många att kunna börja arbeta, säger Lina.

”Bidra till kompetensförsörjningen”

Magnus Andersson avslutar:

- Dessutom kommer en ökad anställningsbarhet för målgruppen att bidra till kompetensförsörjningen för näringsliv och offentliga verksamheter i Östersunds kommun.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-03-15