Publicerad 2023-03-22

Hur tänker du kring vårt viktigaste livsmedel?

Vem behöver spara på vattnet egentligen? Den med egen brunn? Den som vill spara pengar? Alla? Idag är det Världsvattendagen och alla som använder vatten behöver tänka på hur en använder det.

En liten hand fyller ett glas med vatten från en kran.

Östersunds kommun lider sällan av torka eller sinande grundvattenmagasin. Än så länge har vi inga stora problem att förse våra kunder med det vatten de behöver. Men kommunen växer och klimatet förändras. Det är två stora anledningar till att tänka lite extra kring det här med vatten.

Vi måste hjälpas åt

Vi jobbar ständigt med att förbättra och säkra kvaliteten på vårt dricksvatten. Det är ju faktiskt vårt viktigaste livsmedel. Just nu bygger vi två nya vattenverk, ett i Häggenås och ett i Östersund. Vi renoverar ledningar och reservoarer regelbundet för att vattnet tryggt ska kunna färdas från våra verk och hem till dig.

Men hur du tänker kring och använder dricksvatten idag spelar roll för framtiden. Hela Sverige behöver hitta en mer hållbar syn på vår användning av rent vatten, så varför inte börja nu? Och varför inte börja överallt?

Här är några sätt du kan hjälpa till i arbetet med att ha ett gott och rent dricksvatten i många år till:

  • Tvätta inte bilen på gatan – det skapar föroreningar i våra sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. Kanske just det vatten som ska bli ditt dricksvatten?
  • Vattna trädgården med regnvatten – använd inte värdefullt dricksvatten till odling och gräsmatta.
  • Laga droppande kranar – en droppande kran kan slösa med upp till 40 liter dricksvatten på ett dygn.

Här finns fler tips på vad du kan göra för att få en mer hållbar vattenförbrukning.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-07