Publicerad 2023-03-31

Försvarets etablering och skidspåren i Torråsen

I Torråsen vill Försvarsmakten bygga sitt nya kasernområde och har därför lämnat in en detaljplaneansökan till Östersunds kommun. Skidspåren kommer vara kvar och allmänheten kommer att kunna åka på dem – även när kasernområdet är på plats.

När byggandet av kasernområdet i Torråsen kommer igång kan det dock bli vissa tillfälliga störningar och avstängningar av skidspåren på grund av byggnation.

Provtagningar i Torråsen v14-v16

Från vecka 14 till vecka 16 kan det vara arbetsmaskiner i skidspåren i Torråsen, på grund av provtagning av marken.

Är du ute och åker skidor i spåren är det därför bra att titta efter provisoriska avstängningar av skidspåren och skyltar. Åkning sker alltid på egen risk och det är viktigt att du kan stanna om det skulle uppstå fara.

Del av detaljplanearbetet för Torråsen

Provtagningen är en del av de utredningar som behövs som underlag för det arbete med detaljplanen som vi arbetar med. Utredningarna är beställda av Fortifikationsverket och är standardutredningar för att undersöka markens beskaffenhet och eventuella föroreningar inför byggnation.

Utredningarna kommer att göras på kommunal mark och de kommer inte att påverka boende i form av buller eller annan olägenhet.

Skidspåren kommer att vara kvar

Försvarsmakten och Östersunds kommun har för avsikt att bevara skidspåren i Torråsen och allmänheten ska ha fortsatt ha tillgång till dem. Vissa delar av skidspåret behöver dras om men hur spårdragningen kan behöva ändras är dock för tidigt att säga. Omdragningen av skidspåren kommer kommunen utreda under våren och sommaren 2023.

På sidan Försvarsmaktens etablering i Torråsen kommer vi att uppdatera med information. Där finns även en FAQ med svar på vanliga frågor.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-03-31