Publicerad 2023-04-03

Saltlösning på vägarna i centrala Östersund även i år

Eftersom halterna av skadliga partiklar fortfarande är alldeles för höga behöver vi dammbinda med saltlösning även i år. Exakt när vi börjar är inte klart, men inom kort. Saltlösningen kombinerar vi med utökad sopning och spolning med vatten.

Det blir halt - så kör försiktigt

Det mesta har nackdelar, så även saltlösningen. En är att det blir halt, ibland riktigt halt. För att uppmärksamma trafikanter på detta kommer vi att sätta ut varningsskyltar.

Vänta med att köra motorcykel i centrala Östersund

Motorcyklister är extra utsatta vid halka. I fjol kom rapporter om ett flertal motorcyklister som hade kört omkull, mest troligt på grund av halka orsakad av saltlösningen.

Vår uppmaning är därför att undvika att köra motorcykel i centrala Östersund under tiden vi dammbinder, detta för att undvika onödiga olyckor.

Behöver du ändå köra genom centrum så uppmanas du vara extra försiktig.

Vi kommer att kontakta flera motorcykelklubbar för att nå ut med information om dammbindningen. Hjälp gärna till att sprida budskapet till motorcyklister du känner!

Vi börjar så snart vädret tillåter

Vi är nu inne i en period med höga partikelhalter, men vädret är för kallt. Vid så här låga temperaturer fungerar det nämligen inte. Vi bevakar halterna och vädret och börjar så snart det är rätt förutsättningar.

Se mätvärden i realtid

Här kan du se mätvärden i realtid från mätstationen på Rådhusgatan i Östersund:

Partikelhalter 31 mars 2023

Grafen visar partikelhalterna vid mätstationen på Rådhusgatan sista veckan i mars 2023. Den röda linjen är gränsvärdet.

Varför vi dammbinder och när

Luften i centrala Östersund har för höga halter av skadliga partiklar och vi måste få ner dessa. Partiklar är hälsofarliga och orsakar hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i luftvägarna. Barn och gamla är särskilt känsliga för luftföroreningar. 

Det är perioden då det är snöfritt på vägarna, bilarna fortfarande har dubbdäck och det inte är någon nederbörd som är sämst när det gäller partikelhalter.

Vi har erfarenhetsutbyte med andra städer för att dammbindningen ska fungera så bra som möjligt. Bland annat om hur man kan justera saltmängden för att minska risken för halka.

Läs mer om kommunens åtgärdsprogram för luft

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-04-04