Publicerad 2023-04-11

Spikbodarna kommer inte att ersättas med industrier

Under påskhelgen har artiklar publicerats i diverse nyhetsmedier där det framstår som att Östersunds kommun har planer på att ersätta Spikbodarnas friluftsområde med industrier. – Det är direkt felaktigt, Spikbodarna kommer inte att försvinna, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Karta som visar utredningsområdetFörstora bilden

Kartan visar det preliminära utredningsområdet. En mer exakt avgränsning sker under kommande arbete med detaljplanen. Notera att det är tidigt i arbetsprocessen, då det är praxis att se över en betydligt större yta än vad som slutligen blir aktuellt. En del av området kan komma att få förstärkt skydd som naturområde.

Östersunds kommun är i kraftig tillväxt, både handel och industrier står på kö för att etablera sig i vår kommun och vi behöver därför se över vilka markområden vi har för nya verksamheter. I det arbetet tittar vi bland annat på en utökning av Verksmons industriområde. Att kommunen kommer att göra industrimark av hela området och ta bort Spikbodarna stämmer dock inte.

– Vi är i ett tidigt skede i arbetsprocessen, som i de flesta ärenden så tittar vi på en betydligt större yta än vad som slutligen blir aktuellt, säger Bengt Gryckdal, mark- och exploateringschef.

Att utredningsområdet är så pass stort ska alltså inte förväxlas med att all mark ska ställas om till industri. Innan det slutliga markområdet bestäms ska hänsyn tas till bland annat biologisk mångfald, strandskydd vid bäckar och friluftsområden. Tvärtom så kan områden med höga naturvärden och med värde för det rörliga friluftslivet skyddas i en kommande planläggning.

– Man kan säga att vi befinner oss på steg ett just nu. Slutligen kommer förslagen landa i en detaljplansprocess där det finns möjlighet att skicka in sina synpunkter, säger Bengt Gryckdal, mark- och exploateringschef.

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Skidspåret kan komma att påverkas- men inte tas bort

Utbredningsområdet gränsar till Spikbodarnas friluftsområde och det är möjligt att det långa 13,5 kilometers skidspåret kommer att påverkas eftersom det går in i Verksmons industriområde som gränsar till redan befintlig industrimark. Anslutningsspåret från Odensala kommer inte påverkas.

– Då behöver vi ta hänsyn till det och titta på alternativ dragning av spåret, säger Anders Wennerberg, att vi skulle ta bort spåren helt och göra om Spikbodarna till ett industriområde stämmer alltså inte.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-04-11