Publicerad 2023-04-12

Militära transporter genom Östersund

Under denna vecka och nästa kommer militära förband att röra sig genom delar av länet. Många av fordonen är stora, tunga och långsamma, så håll uppsikt och avstånd om du möter dem på vägarna.

Som en del av försvarsmaktsövningen Aurora 23 kommer militära transporter att ske i Östersunds kommun, och det omkringliggande länet. Den större förflyttning av förband som kommer att ske genom länet kommer att ske under måndag 17 april och tisdag 18 april, för att ansluta till övningen i södra Sverige.

Svenska och utländska fordon

Transporterna avser såväl svenska som utländska fordon. Var uppmärksam på skyltar och anvisningar och följ trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

Förflyttningar kommer i huvudsak dagtid men även till del kvällstid i anslutning till Östersundsområdet och Svegsområdet

Tänk på att:

  1. Trafikstörningar kan uppstå lokalt. Planera gärna resor med extra tidsmarginal.
  2. Som trafikant är du skyldig att lämna fri väg för militärkolonner, på samma sätt som för utryckningsfordon. Du får inte bryta eller på annat sätt hindra en militärkolonn. (2 kap 6 § Trafikförordningen)
  3. Lägg inte ut bilder på militär verksamhet på sociala medier. Särskilt inte aktuell information om sådant som händer just nu. Det finns ingen anledning att underlätta informationsinhämtningen för en potentiell motståndare.

    Källa: Länsstyrelsen Jämtlands län

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-04-12