Publicerad 2023-04-20

Byapengen blev Bjärme bystugas räddning

Efter pandemi, höga elpriser och ovanpå det en dyr men nödvändig renovering, såg det mörkt ut för den ideella föreningen.
- Men så ansökte vi och fick den här pengen - och tack vare det kan vi nu fortsätta, säger Helene Persson, ledamot i den ideella föreningen.

Bjärme bystuga

Driften av omtyckta Bjärme bystuga kan fortsätta tack vare ekonomiskt stöd av Östersunds kommuns "byapeng".

Byapeng är en satsning på alla föreningar som driver verksamhet och utveckling på landsbygden. Bakgrunden är att kommunen vill stötta och förenkla arbetet med lokal utveckling på landsbygden. Satsningen testades under 2022 för att under våren 2023 bli en del av kommunens kontinuerliga arbete. Föreningar kan söka upp till 25 000 kronor och rapporteringen görs genom en enkel text eller bild.

Helene Persson, 49 år är ledamot i föreningen Bjärme Bystuga som samlar bybor och hemvändare, men också bjuder in till aktiviteter för allmänheten.

"Motgångarna kom kaka på kaka"

Men - de senaste åren har varit tuffa för föreningen. Först kom pandemin. Sen de rekordhöga elpriserna. Och ovanpå det behövde vatten och avlopp i stugan uppdateras för att föreningen över huvud taget skulle få fortsätta bedriva verksamheten.

- Motgångarna kom liksom kaka på kaka, Vi sökte då byapengen för att få fram medel till att kunna ordna konserter och event och därigenom kunna renovera stugan för att kunna behålla den, säger Helena Persson.

Hon beskriver vidare känslorna när föreningen tilldelades byapengen.

"Det här var skillnaden mellan liv och död för oss"

- Det var bara sån lättnad och tacksamhet.Vi är själaglada att ha fått den här pengen och det känns som vi fått hjälp av en räddande ängel.. Det är ideella krafte i föreningen och jag vet inte hur vi skulle ha överlevt utan de här pengarna. När man sitter i en styrelse känner man också ett ansvar mot tidigare generationer. Att göra det bra, för byns skull och för alla som lagt ner många ideella timmar tidigare.

Hur upplevde ni själva ansökningsprocessen?

- Det var väldigt enkelt att söka, och vi fick oerhört bra stöd och pepp från Näringslivskontoret under processen för att kunna komma på grön kvist, Dett stödet är faktiskt minst lika viktigt som det ekonomiska. Då väcks också en framtidsförhoppning och man orkar lite till.

På Östersunds kommuns hemsida kan du som är intresserad läsa mer om hur föreningar kan ansöka om byapengen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-04-20