Publicerad 2023-04-20

Datacenter och växthus till Östersund i unik etablering

På Åre business forum idag avslöjades att Ecosystem Östersund ska etablera sig i Östersund. Det är en unik, elintensiv cirkulär satsning som består av ett datacenter som ska drivas av förnybar energi och samtidigt leverera värme till en storskalig livsmedelsodling. Etableringen förväntas skapa 1 000 nya arbetstillfällen till Östersund.

Bakom satsningen Ecosystem Östersund står bolagen EcoDataCenter och WA3RM. Datacentret kommer att drivas med 100 procent förnybar energi från Jämtkraft. Spillvärmen som genereras i datacentret ska användas för att värma upp växthus där grönsaker kan odlas eller ha verksamhet för odling av fisk/skaldjur.

1 000 arbetstillfällen och lokal livsmedelsproduktion

EcoDataCenter och WA3RM beräknar att investeringen totalt uppgår till 18 miljarder kronor och att det kommer att ge cirka 1 000 nya arbetstillfällen. Det kommer även leda till en livsmedelsproduktion som kraftigt ökar Sveriges självförsörjningsgrad.

— Det här är vår största företagsetablering någonsin, investeringen uppgår till 18 miljarder kronor och fullt utbyggt handlar det om 1000 direkta arbetstillfällen. Ytterligare samhällsvinster är högre självförsörjning av mat, minskade utsläpp och säker IT-infrastruktur, säger Niklas Daoson (S) kommunstyrelsens ordförande.

The Power Region ger unikt resultat

Ecosystem Östersund är det första tydliga resultatet av regionens mångåriga satsning på The Power Region – som handlar om att attrahera elintensiva företagsetableringar. Såna etableringar gör att Östersund kan dra nytta av det överskott av lokalt producerad förnybar elkraft som finns i vår region.

— Att Östersund är en del av den gröna industrialiseringen är centralt för att nå målet om 75 000 invånare och innebär många positiva kringeffekter, t.ex. ytterligare 1000 nya indirekta arbetstillfällen. Vi är väl förberedda för större etableringar och har bostäder och platser i förskola och skola för människor som vill flytta hit. Vi ser fram emot nya invånare, säger Effie Kourlos (C) kommunalråd.

Sverige har en stor andel förnybar energi, särskilt här i norr i form av vatten- och vindkraft. Det ger norra Sverige en fördel en allt hårdare internationell konkurrens.

Etablering i Verksmon

Just nu tittar Östersunds kommun på att placera datacentret och växthusen på mark i Verksmon, på den så kallade fängelsetomten. Det kommer dock krävas mycket mer mark i anslutning till Verksmon och det pågår ett utredningsarbete för att se hur Verksmos industriområde kan utökas.

Datacentret kommer att byggas etappvis och kommer att bestå av flera byggnader. Första etappen ska vara klar 2026 och hela anläggningen beräknas vara klar till 2033. Växthusen kommer att byggas parallellt med datacenterutbyggnaden då de till stor del är beroende av värmeleveranserna från datacentret.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-19