Publicerad 2023-04-26

Högt tryck på anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Trycket på att få koppla in sig på det kommunala nätet för vatten och avlopp är högt vilket gör att ansökan måste komma in minst sex månader i förväg.

Markeringar som stänger av vägen så att grävning kan ske säkert i vägkanten. 

- Önskan om att ansluta till de kommunala vatten och avloppsanläggningarna är större än vad vi hinner med att hantera för tillfället säger Marcus Kihlander, enhetschef på Avfall VA. För när en ansökan har kommit in och alla uppgifter finns med så ska vi gräva från befintliga ledningar till fastigheten. Det kanske också behövs pumpar eller andra anordningar för att få fram dricksvatten och ta emot fastighetens avloppsvatten.

För tillfället behöver en komplett ansökan vara inne minst sex månader innan man vill bli ansluten.

Ansökan om att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

Person plockar ledningsbit ur en grävskopa

Foto: Göran Strand

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-04-26