Publicerad 2023-04-26

Östersund har topp tre bäst företagsklimat i Sveriges större kommuner!

Östersunds kommun ökar kraftigt i Sveriges Kommuner och Regioners mätning av företagsklimat – och kvalar in på plats tre för större kommuner 2022.
- Otroligt roligt och ett resultat av det fina arbete som kommunens olika verksamheter bedriver, säger Fredric Kilander, näringslivschef vid Östersunds kommun.

Personer vid ett konferensbord har möte

För tionde året genomför Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Mätningen görs utifrån nyckeltalen NKI/NUI (Nöjd-Kund-Index/Nöjd-Upphandlings-Index). Båda utgår från det företagen anser vara de viktigaste faktorerna för gott företagsklimat respektive upphandling.

Hård konkurrens i toppen

År 2021 hamnade Östersund på plats 19, men klättrar i år kraftigt uppåt i listan - ett väldigt positivt kvitto på att Östersund har ett av landets bästa företagsklimat. Det var en knivskarp konkurrens om topplaceringarna för kommuner med fler än 40 000 invånare. Järfälla, Haninge, Östersund samt Mölndal fick alla NKI 80. Men räknat med decimaler så knep Järfälla första platsen, följt av Haninge och Östersund.
- Det är mycket glädjande att se att det prioriterade arbetet med näringslivsfrågor ger effekt och uppskattas av företagarna., säger Fredric Kilander och fortsätter:
- Vi sa 2019 att vi skulle bli allra bäst i Sverige vad gäller näringslivsklimat, och SKR:s mätning är ett fint kvitto på att vi har slagit in på rätt väg!

Östersund får höga betyg inom samtliga områden

Östersund är dessutom en av nio kommuner som får höga betyg inom samtliga områden som omfattas av NKI-mätningen:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd
  • Upphandling

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-07